Svetlana Bajalica Lagercrantzs team

Forskningen har som mål att öka förståelsen för tumörutveckling och därmed förbättra patientomhändertagandet inom den kliniska onkologin avseende: Genetisk predisposition för ärftliga cancersyndrom med fokus på bröstcancer

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen