Strukturell och biofysikalisk immunologi – Forskargrupp Adnane Achour

Cellulär kommunikation uppnås genom interaktioner mellan specialiserade receptormolekyler på cellytan och deras ligander. Achours forskargrupp har mångsidig expertis och använder sig av en kombination av strukturbiologi, biofysikalisk karakterisering och immunologi.

Cellulär kommunikation uppnås genom interaktioner mellan specialiserade receptormolekyler på cellytan och deras ligander. Achours forskargrupp har mångsidig expertis och använder sig av en kombination av strukturbiologi, biofysikalisk karakterisering och immunologi.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen