Multidimensionell hälsa på äldre dagar – Amaia Calderón-Larrañagas grupp

Vår forskning fokuserar på att studera hälsa hos äldre och skiftar från det traditionella fokuset på enskilda sjukdomar till multidimensionella och longitudinella hälsotrajektorier. Mer specifikt studerar vi de kliniska, psykosociala och beteendemässiga faktorerna bakom multimorbiditet och skörhet, samt hur dessa syndrom samverkar med äldre människors användning av och behov av medicinska och sociala tjänster.

Mer info på engelska

Du hittar mer information om vår forskargrupp på den engelska sidan: Multidimensional health in old age – Amaia Calderón-Larrañaga group.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Kokoroskos, Emmanouil