Kognitiv neurovetenskap av kroppsvarseblivning och självkognition – Henrik Ehrssons grupp

Vår forskning fokuserar på att förstå hur vi förnimmer att vår kropp är vår egen. Vi undersöker detta genom att klargöra hur olika typer av sinnesinformation – det vi ser, känner och uppfattar om var våra kroppsdelar befinner sig – sammansmälter i vår perception till en enhetlig upplevelse av den egna kroppen som något distinkt från omvärlden.

experiment med två personer som ligger på britsar och två observatörer.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Diana Johnsson

Läkarstudent

Diana Johnsson genomför en forskningspraktik om helkroppsillusioner och emotionell bearbetning under handledning av Ryu Ohata och Henrik Ehrsson.

Xiaole Luan

Biomedicinsk student

Xiaole Luan är student på masterprogrammet i biomedicin vid Karolinska Institutet. Hon genomför en forskningspraktik om elektrofysiologiska och psykofysiska signaturer av känslan av att äga en kroppsdel, under handledning av Renzo Lanfranco och Henrik Ehrsson.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Kognitiv neurovetenskap av kroppsvarseblivning och självkognition – Henrik Ehrssons grupp.

Postadress

Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Besöksadress (gäster, bud, etc.)

Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet, Biomedicum, D4
Solnavägen 9, 171 65 Solna

Leveranser

Institutionen för neurovetenskap
Karolinkska Institutet, Biomedicum
Tomtebodavägen 16, 171 65 Solna