Immunterapi mot cancer – Mattias Carlstens forskargrupp

We strive to identify molecular causes of hyperinflammatory disorders and understand the role of lymphocyte cytotoxicity in health and disease. We aim to develop new conceptualizations of immunological disorders, and combine basic immunological and genetic insights with potent immunotherapeutic interventions for the development of personalized treatment of disease. Our ultimate goal is to harness fundamental insights of the human immune system to develop cytotoxic cell therapies to fight cancer.

Gruppfoto på fyra personer som står i en trappa och tittar mot kameran.

Om vår forskning

Behandling av cancer med hjälp av kroppens immunförsvar växer sig som allt starkare och mer effektivt behandlingsalternativ till de mer traditionella metoderna så som cellgifter och strålning.

Vår forskning fokuserar främst på hur vi kan använda immunceller för behandling av blodcancersjukdomar, men även andra cancerformer. Den så kallade cellterapin mot cancer har bara under de senaste åren gjort enorma framsteg och börjar nu etablera sig även i klinisk praxis. Vi arbetar för att vidareutveckla denna behandlingsform genom att bland annat försöka målstyra cellerna till de organ som är drabbade av cancer, men också skräddarsy så att immuncellerna överlever och mer specifikt attackerar de sjuka cancercellerna utan att drabba friska celler. Detta sker bland annat genom genetisk modifiering av immuncellerna, men även specifik stimulering av immuncellerna via exempelvis molekyler.

Målsättningen är att utveckla ännu mer effektiva men samtidigt mer skonsamma behandlingar för alla patienter. Forskningen sker i laboratoriemiljöer med tydlig koppling till de kliniska miljöerna inom hematologi samt cell- och genterapi som återfinns på Karolinska universitetssjukhuset.

Gruppen består av studenter, doktorander, post-docs och teknisk personal som tillsammans har den biologiska och kliniska kunskap som krävs.

Mer information om gruppens forskning finns på den engelska sidan.

Mattias Carlsten om immunterapi

Forskning kring ny behandling vid svår leukemi

Sociala medier

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen