Forskargrupp Obstetrik – Eva Wiberg-Itzel

Forskargrupp obstetrik bedriver bred klinisk forskning. Flera av projekten har gemensamma angreppspunkter.

Vår forskning

Förlossningsprojekten handlar om att i olika aspekter förbättra omhändertagandet av kvinna och barn under förlossning och postpartum. I ”Giving Birth” mäter man laktat i fostervatten (AFL) vid värksvaghet. Kan en ökad kunskap förbättra utfallet vid värksvaga förlossningar? Flera projekt om förlossningsinduktioner pågår. Vilken metod är bäst? Ska induktionen påbörjas på sjukhuset eller i hemmet?  I ett annat av förlossningsprojekten studeras stora blödningar vid förlossning. Sätesförlossningar: Kan det perinatala utfall vid sätesförlossningar förbättras genom ett teamarbete?

Övrig obstetrik: I ett projekt om Diabetes och graviditet studeras handläggningen av graviditet, förlossning och amning hos kvinnor med typ 1 diabetes. I projektet ”Viktig” studeras om ett systematiskt omhändertagande av gravida kvinnor med BMI>=35 förbättrar utfallet för mor och barn under graviditet/förlossning. I ytterligare ett av obstetrikprojekten studeras graviditeter där kvinnan söker för minskade fosterrörelser/intrauterin fosterdöd. Kan ökad kunskap minska antalet intrauterint döda barn? I projektet om intrauterin tillväxthämning studeras om en tidig upptäckt med ultraljud kan förbättra utfallet för barnet vid födelsen. Två mikrobiom projekt pågår där komplikationer och dess associationer till floran studeras.

Samverkan

 • Centrum för Translationell mikrobiomforskning (CTMR), Karolinska Institutet
  Professor Lars Engstrand (huvudansvarig)
  Docent Ina Schuppe Koistinen (lokalt ansvarig) 
 • Universitetet i Lund
  Dr. Ola Andersson, SAVE studien
  Dr. Karin Stenkula, Forskargruppsledare, med en stor kunskap om fettväven och dess funktion.
 • Flertalet olika kvinnokliniker i Europa såsom kliniken i Bergen (Norge), Island, Åbo (Finland), London (England) och Porto (Portugal). 
 • University of Liverpool och där primärt med professor Susan Wray och professor Zarko Alfredovic.
 • Maternity Hospital I Dublin, Dr. Mike Robson

Forskningsprojekt

 • Giving Birth: AFL (AmnioticFluidLactate) i klinisk användning: målet är en mer individ och situation anpassad handläggning av värksvaga förlossningar (Eva Wiberg-Itzel). (ClinicalTrials.govID NCT04649593)
 • Misobest a RCT study: Syftet med studien är att undersöka att Cytotec® inte är sämre (non-inferior) än Angusta® vid induktion av förlossning (Elin Svensk, Helena Kopp-Kallner, Tove Wallström)
 • Viktigprojektet; en prospektiv cohort studie om gravida kvinnor med BMI>35: Om införande av nya riktlinjer för gruppen av överviktiga gravida kvinnor (BMI>35) påverkar graviditets och förlossnings utfallet (Evangelos Patavoukas, Kerstin Wolff, Elisabet Stork-Lindholm, Karin Stenkula, Eva Wiberg-Itzel). (ClinicalTrials.govID NCT05160662)
 • SweMami Obesitas: Att jämföra det vaginala, fekala och orala mikrobiomet hos kvinnor med BMI>=35 och BMI<35 och dess relation till definierade graviditetskomplikationer. (Evangelos Patavoukas, Kerstin Wolff, Elisabet Stork-Lindholm, Karin Stenkula, Eva Wiberg-Itzel)
 • Intrauterin tillväxthämning - orsak och samband: Att utvärdera nyttan av en tidig upptäckt och omhändertagande av SGA/IUGR foster (Emma Hertting, Lotta Herling, Pelle Lindkvist, Eva Wiberg-Itzel). (ClinicalTrials.govID NCT05142644)
 • SweMami DM1: Målet är att ökad kunskap om det vaginala, fekala och orala mikrobiomet hos typ 1 diabetiker och hur det varierar i relation till olika hälsotillstånd under graviditet (Alexandra Goldberg, Cecilia Ekeus, Carina Ursing, Joanna Tingström, Eva Wiberg-Itzel). (ClinicalTrials.govID NCT04346524)
 • Antenatal handmjölkning för gravida med diabetes: Syftet med denna studie är att studera effekterna handmjölkning under graviditeten för gravida med diabetes, bland annat risken för lågt blodsocker hos barnet, innehållet i råmjölken och amningen (Alexandra Goldberg, Cecilia Ekeus, Carina Ursing, Joanna Tingström, Eva Wiberg-Itzel). (ClinicalTrials.govID NCT04794283) 
 • A pilot study and randomized controlled trial on the timing, dose, and prophylactic effect of oral Tranexamic acid (TA) compared to placebo on postpartum haemorrhage after vaginal delivery: Syftet med studien är att se om Tranexamsyra, givet oralt vid vaginal förlossning kan minska andelen stora postpartumblödning (Gita Strindfors, Pelle Lindqvist, Margit Endler) 
 • Sätesprojektet: Att belysa skillnader och likheter vid obstetriska ställningstaganden med fokus på sätesbjudning (Julia Savchenko, Pelle Lindkvist, Sophia Brismar-Wendel)

Forskningsstöd

 • Vetenskapsrådet
 • ALF-Medicin
 • Innovationsfonden
 • Spädbarnsfonden
 • Läkaresällskapet

Publikationer

Utvalda publikationer

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Endokrinologi och diabetes Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Reproduktionsmedicin och gynekologi
EW
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2024-03-25