CRISPR-baserad identifiering av läkmedelsmål vid cancer och autoimmunitet – Forskargrupp Fredrik Wermeling

Det övergripande målet med vår forskning är att använda en translationell metod för att identifiera nya mål för läkemedel och biomarkörer med relevans för autoimmun sjukdom och cancer.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

 • Vetenskapsrådet
 • Cancerfonden (projektanslag samt Senior Investigator Award 2022)
 • Karolinska Institutet (Faculty Funded Career Positions)
 • Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) (Ingvar Carlsson Award 2013)
 • Wenner-Gren Stiftelserna (Wenner-Gren fellow)
 • Magnus Bergvalls stiftelse
 • Jeanssons stiftelse
 • Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond
 • Alex och Eva Wallströms stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning
 • Kung Gustaf V:s 80-årsfond
 • Reumatikerförbundet
 • Stiftelsen Clas Groshinskys Minnesfond
 • Stiftelsen Alfhild Aquilins och Karl Bensens minne samt Gösta och Karin Wahmans minnesstiftelse
 • Åke Wibergs stiftelse
 • Börje Dahlins stiftelse