Aterogen dyslipidemi – Forskargrupp Stephen Malin

Vår forskning fokuserar på hur aterogen dyslipidemi provocerar immunsystemet, särskilt B-lymfocyter, och hur detta kan leda till vävnadsskador.

Aterogen dyslipidemi

Vår forskning fokuserar på hur aterogen dyslipidemi provocerar immunsystemet, särskilt B-lymfocyter, och hur detta kan leda till vävnadsskador.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

Internationell finansiering:

Leducq FoundationEU FP7 & H2020, EU-COST, Novo Nordisk

Nationell finansiering:

Vetenskapsrådet Starting and Project grants
Hjärt-Lungfonden
Åke Wibergs Stiftelse
VR Linne Center CERIC

KI-finansiering:

KID funding for PhD Students
Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond
Dr Åke Olssons Stiftelse
Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen