Virus och dess interaktion med immunförsvaret – Sara Gredmark Russ forskargrupp

I vår forskargrupp arbetar vi med att förstå hur akuta virusinfektioner påverkar och påverkas av immunförsvaret, med ett speciellt intresse för fästingburen encefalit (TBE-virus) och COVID-19.

En gruppbild på tre kvinnor som står bredvid varandra.

Om vår forskning

Vi forskar för att bättre förstå vad som händer i immunförsvaret vid akuta virusinfektioner, med ett särskilt intresse för fästingburen encefalit (TBE-virus) och COVID-19. Bättre kunskap om det naturliga, samt skillnader i immunsvaret vid akuta virusinfektioner, kan leda till nya insikter om akuta virussjukdomars underliggande orsaker. Det kan även leda till utveckling av nya specifika behandlingsmetoder.

Utöver en direkt ökad förståelse för de specifika virusinfektioner som vi nu studerar, kommer våra metoder att kunna användas vid studier av andra virusinfektioner och vid eventuella framtida utbrott av nya virusinfektioner.

Mer information om forskningen i Sara Gredmark Russ grupp finns på den engelska sidan.

Sara Gredmark-Russ intervjuas i Medicinvetarna

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen