Ulf Jonssons team

Stöd i övergången till vuxenlivet vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Benen av tre personer som sitter på en trappa.

Om Ulf Jonssons forskarteam

För många unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är övergången till vuxenlivet svår. Behovet av stöd blir ofta särskilt tydligt i samband med stora omställningar som att flytta hemifrån, börja arbeta, eller byte av vårdkontakter. Stödet är idag ofta otillräckligt, vilket medför en stor belastning för anhöriga. På sikt kan bristande stöd få långtgående konsekvenser för den unges framtida livschanser och hälsa.

Ulf Jonssons forskarteam undersöker vilket stöd unga personer behöver och hur stödet ska ges på bästa sätt. Vi är del av Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

Hur stöttar vi ungdomar med NPF till ett gott vuxenliv?

Vår forskning

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
ADHD Autismspektrumstörning Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Psykiatri Tillämpad psykologi
UJ
Innehållsgranskare:
Una Prosell
2024-04-17