Jan Andersson

Jan Andersson

Anknuten till Forskning
E-postadress: jan.andersson@ki.se
Telefon: +46852482904
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 7, 14152 Huddinge
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 CIM Brighenti, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jan Andersson utnämndes att från den 1 december 1998 vara professor i infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet.

    Jan Andersson är född i Örgryte 1951. Han studerade medicin vid Karolinska Institutet och avlade läkarexamen 1978.

    Han blev medicine doktor 1985 på en avhandling om Epstein Barr-virus, det virus som orsakar körtelfeber. I avhandlingen visades att sjukdomssymtomen är en följd av kroppens reaktion på smittämnet och inte av smittämnet i sig. 1987 blev han docent i infektionsmedicin. När Karolinska sjukhuset initierade en infektionsenhet 1991 utnämndes Jan Andersson till överläkare. Han erhöll ett lektorat i infektionsmedicin 1995. Sedan 1997 driver han ett infektionslaboratorium vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och tjänstgör vid avdelningen för infektionssjukdomar, institutionen för medicin.

    I takt med upptäckten att kontroll av infektionssjukdomar styrs av immunsystemets förmåga att producera cytokiner utvecklade hans grupp metoder att studera produktion på en-cellsnivå. Med dessa har han klarlagt immunsvaret vid körtelfeber samt vid hiv-infektion. Bägge är generella virusinfektioner som i första fallet läker ut hos samtliga drabbade medan 99, 7% av hiv-smittade får en grav immunbrist som om den står obehandlad blir livshotande. Han visade att detta delvis beror på att cellbundna immunsystemet ej kan avdöda hiv infekterade celler i motsats till körtelfeber. Normalisering av denna defekt är av central betydelse för att skapa kontroll av hiv-infektion. Denna forskning pågår nu i centrum för Infektionsmedicin (CIM) som han var med om att skapa

Forskningsbeskrivning

  • Sedan år 1981, när de första AIDS-sjuka började uppmärksammas i USA, har 60 miljoner människor världen över smittats med HIV, och sammanlagt har 25 miljoner människor dött i AIDS. I dag är sjukdomen mest utbredd i Afrika, söder om Sahara. Nu dominerar heterosexuell smitta och unga kvinnor drabbas särskilt hårt. Bromsmediciner har utvecklats som radikalt förlänger livet på smittade, dock hittills utan att leda till bot. Förståelse om hur immuniteten fungerar hos de ca 0.3% smittade som kontrollerar sin hiv infektion kan komma att utgöra ett fundament för framtida vaccin och immunstärkande biologisk terapi för försök till hiv-bot.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI