Statistiska metoder för cancerpatientöverlevnad – Therese Anderssons forskargrupp

Vi utvecklar och tillämpar statistiska metoder för att beräkna cancerpatienters överlevnad, särskilt metoder för att estimera medellivslängden efter cancer och förlusten i medellivslängd. Fokus i vårt arbete är befolkningsbaserade mått och vi använder oss av cancerregisterdata och andra registerbaserade data.

Tecknad bild av Wargentinhuset på KI Campus Solna

Vi är en grupp biostatistiker som har ett intresse för överlevnadsanalys, och speciellt cancerpatientöverlevnad. Vi utvecklar statistiska metoder och har nära samarbete med kliniker och epidemiologer för att svara på viktiga forskningsfrågor med bra metodik.

Vi arbetar främst inom området relativ överlevnad, där cancerpatientöverlevnad beräknas utan att det krävs information om dödsorsak. Inom detta ramverk utvecklar vi även nya metoder för att beräkna mått med mer intuitiv tolkning jämfört med traditionella mått, som förväntad livslängd och förlust i förväntad livslängd för cancerpatienter. De data vi använder är huvudsakligen registerbaserade och vi har lång erfarenhet av cancerregisterdata från olika länder. En stor del av vårt arbete fokuserar på att jämföra cancerprognos mellan olika grupper och mellan länder.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Nobels väg 12A, Stockholm, 171 77, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, PO Box 281, Stockholm, 171 77, Sweden