Agneta Wikman

Agneta Wikman

Adjungerad Professor
E-postadress: agneta.wikman@ki.se
Besöksadress: NEO Medicinaren 25, HERM plan 7, Hälsovägen 7C (lastkaj), 14157 Huddinge
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Hematologi Uhlin, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Adjungerad professor i transfusionsmedicin vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik från 1 mars 2022.

    Primär anställning: Överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

  • Agneta Wikman bedriver sjukvårdsnära forskning inom sina två kliniska specialiteter: transfusionsmedicin och immunologi. Ett viktigt spår i hennes forskning har gällt gravida som utvecklar antikroppar mot sitt ofödda barns blodceller. Hon har bland annat utvecklat diagnostik för den screening och monitorering av gravida som görs för detta.

    Idag forskar Agneta Wikman främst om behandling vid blödning. Hon har varit med och tagit fram protokoll och riktlinjer för hur blodprodukter ska ges, och arbetar nu med utveckling av blodprodukter med bättre tillgänglighet och längre hållbarhet. En aktuell studie där sjukhus i glesbygdslän använt frysta blodplättar istället för att invänta akut leverans av färska visar goda resultat och Agneta Wikman går nu vidare med förberedelser för produktion i större skala.

    I ett annat projekt undersöker hon förutsättningarna för att använda frystorkad blodplasma prekliniskt i ambulans.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Adjungerad Professor, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2024-2026

Examina och utbildning

  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI