Human T-cellimmunitet mot evolverande virus och cancer – Marcus Buggerts grupp

Vi genomför innovativa studier av human cellmedierad immunitet vid hälsa, cancer och virussjukdom.

En grupp människor som står upp och sitter ner tillsammans.

Om vår forskning 

Vår grupp forskar om cellmedierad immunitet. Mer specifikt är vi intresserade av att förstå hur minnes-T-celler känner igen och eliminerar virusinfektioner och tumörer. Mycket av vår forskning är fokuserad på CD8+ T-cellsarmen av cellmedierad immunitet. CD8+ T-celler är viktiga för immunkontroll av de flesta virusinfektioner och representerar också en viktig cellulär komponent i immunterapier mot cancer. Dock ser många fortfarande CD8+ T-celler enbart som så kallade ”mördar-T-celler” som eliminerar virusinfekterade eller tumörceller baserat på koncept från studier av perifert blod. 

Nya data från oss och andra har visat att de flesta minnes CD8+ T-celler i mänskliga vävnader är så kallade residenta immunceller med begränsad förmåga att cirkulera tillbaka till perifert blod. Dessa CD8+ T-celler i vävnader visar annorlunda transkriptionella, epigenetiska och funktionella egenskaper jämfört med cirkulerande CD8+ T-celler. Detta är av stor vikt, då dessa data indikerar att tidigare studier i blod inte fångar hela bilden kring hur CD8+ T-celler fungerar och potentiellt kontrollerar olika virussjukdomar och tumörer i vävnader. 

Mer information om forskningen i Marcus Buggerts grupp finns på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen