Marcus Buggert

Marcus Buggert

Forskarassistent | Docent
E-postadress: marcus.buggert@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 7, 14152 Huddinge
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 CIM Buggert, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent och gruppledare vid Institutionen för medicin. Min forskning
  fokuserar på cellmedierad immunitet mot virusinfektioner och cancer.
  Master i biomedicin vid KI, 2004-2009. Doktorandstudier vid KI, 2010-2014.
  Post doc vid University of Pennsylvania, USA, 2014-2017. Docent vid KI,
  2018-. Gruppledare på KI, 2019-. Docent vid KI, 2021-

Forskningsbeskrivning

 • Forskningen i min grupp T-cellsimmunitet mot virusinfektioner och cancer, [1]
  bedrivs vid Centrum för infektionsmedicin (CIM) i Huddinge.
  ​ [2]Vår grupp forskar på cellmedierad immunitet. Mer specifikt är vi
  intresserade av att förstå hur minnes T-celler känner igen och eliminerar
  virusinfektioner och tumörer. T-celler är kritiska för immunkontroll av de
  flesta virusinfektioner och utgör också en central komponent för
  immunterapier som helt har revolutionerat behandlingsalternativen inom
  cancervården.
  Mycket av vår nuvarande förståelse av minnes T-cellfunktioner härrör
  dock från studier av perifert blod hos människor. Med ny data från oss och
  andra som visar att de flesta minnes T-celler i vävnader är
  icke-cirkulerande residenta celler, är det nödvändigt att bättre förstå
  hur, var och vilken typ av T-celler som genererar immunitet i kroppen. Min
  grupp fokuserar vårt arbete kring dessa frågeställningar med det
  övergripande syftet att i) studera diversitet av minnes T-celler i
  mänskliga organdonatorer, ii) identifiera alternativa funktioner för minnes
  T-celler i mänskliga vävnader, och iii) förstå hur minnes T-celler
  upprätthåller kontrollen över tumörer och virusinfektioner, såsom HIV
  och SARS-CoV-2.
  [1] https://ki.se/medh/marcus-buggerts-grupp-t-cellsimmunitet-mot-virusinfektioner-och-cancer
  [2] https://ki.se/en/medh/marcus-buggert-group-human-memory-cd8-t-cells

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Forskarassistent, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2018-2026

Examina och utbildning

 • Docent, Immunologi, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI

Nyheter från externa medier