Per Stål

Per Stål

Adjungerad Professor | Docent
E-postadress: per.stal@ki.se
Telefon: 08-585 823 29
Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, C177, 14186 Huddinge
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Gastroenterologi och Reumatologi Stål, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Adjungerad professor i gastroenterologi med inriktning mot hepatocellulär cancer vid institutionen för medicin, Huddinge, från 11 april 2022.
  Primär anställning: Överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

 • Jag är gastroenterolog med hepatologisk inriktning och arbetar kliniskt med patienter med kronisk leversjukdom. Min forskning handlar idag
  huvudsakligen om förbättrade metoder för att upptäcka primär levercancer, hepatocellulär cancer (HCC), hos patienter med skrumplever, cirros.
  Risken hos dessa patienter är mycket hög och dagens screening med ultraljud har brister. Överlevnaden när tumören inte upptäcks tidigt är låg.
  Jag leder bland annat en nystartad nationell studie där blodprov samlas in från ett tusental patienter för att undersöka proteiner i blodet som kan användas som markörer för hepatocellulär cancer. Jag har också samarbete i studier på mikro-RNA i blod och tumör-RNA
  från vesiklar som diagnostisk biomarkör. Jag samarbetar i translationella studier på avancerad HCC med fokus på immunterapi.

Undervisning

 • Huvudansvarig för studentvald fördjupningskurs med levern och pankreas i fokus, för Termin 6 på Läkarlinjen.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Professor, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2022-2026

Examina och utbildning

 • Docent, Invärtesmedicin, Karolinska Institutet, 2000

Handledare

 • Sanna Norén, Hemostasis in liver cirrhosis and hepatocellular cancer (HELICS), 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI