Lennart Hammarström

Lennart Hammarström

Professor
Telefon: +46852487169
Besöksadress: Solnavägen 9, 17165 Solna
Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Immunologi Hammarström, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag påbörjade min läkarutbildning vid Karolinska Institutet 1969 och efter kursen i immunologi 1971 så började jag forska (på deltid) hos Erna och Göran Möller. Efter avslutat grundutbildning så fortsatte jag med forskarutbildning på heltid och disputerade (och fick min docentur) 1979. Därefter fortsatte jag med min AT utbildning på kliniken och specialiserade mig så småningom inom klinisk immunologi (1984). Sedan dess har mitt arbete bestått av en blandning av klinik ock forskning.

    Från början blev jag utnämnd till klinikchef för det kliniskt immunologiska laboratoriet (1977) men senare så koncentrerade jag mig mer på forskning och blev chef för avdelningen för Klinisk Immunologi (1999), samma år som jag utnämndes till professor (sedemera Distinguished professor, 2009) vid Karolinska Institutet. Jag innehar fortfarande denna post och avdelningen innefattar numera också transfusionsmedicin.

Forskningsbeskrivning

  • Jag har två huvudsakliga forskningsområden – immungenetik och immunterapi. Inom det första området så försöker vi finna den genetiska orsaken hos patienter med olika former av primär immunbrist. Detta görs genom homozygotimappning, exomsekvensiering och, på senare tid, helgenomsekvensiering. Patienterna kommer från olika infektionskliniker i Sverige men vi har också ett mycket omfattande internationellt samarbete. De senaste åren har vi dessutom påbörjat ett pilotprojekt med screening av nyfödda i Stockholmsregionen tillsammans med Centrum för Metabola sjukdomar och de barn som uppvisar tecken på immunbrist (brist på olika typer av vita blodkroppar – en metod som utformats av oss) utreds med avseende på genetiska defekter.

    Inom immunterapiområdet så försöker vi utveckla nya former av behandling för våra patienter med immunbrist. Detta sker huvudsakligen med hjälp av antikroppar eller antikroppsfragment som produceras i mjölksyrebakterier (laktobaciller) och som kan bidra till passiv immunitet lokalt i mag-tarm kanalen under en begränsad period. Genom att välja laktobaciller som kan växa på olika ställen i magen/tarmen (tropism) så kan vi förebygga/behandla ett flertal olika infektioner och även en del andra sjukdomstillstånd.

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI