Inflammatoriska responser kopplade till autoimmunitet och cancer – Mikael Karlssons grupp

Inflammation är en viktig mekanism som skyddar oss mot infektioner men är också inblandad i utvecklingen av cancer och driver autoimmun sjukdom. I vår forskargrupp studerar vi inflammatoriska responsen kopplade till aktivering av B celler och makrofager i immunsystemet. Målet är att kunna påverka sjukdomsutveckling i autoimmunitet samt aktivera och styra inflammatoriska responser för immunterapi mot cancer.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen