Mikael Karlsson

Mikael Karlsson

Professor | Docent
E-postadress: mikael.karlsson@ki.se
Telefon: +46852486175
Besöksadress: Solnavägen 9, C7, 17165 Solna
Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 Virology and Immunology Karlsson, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Mikael Karlsson, professor i immunologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, forskar om hur immunsystemet regleras och varför det ibland hamnar i obalans – vilket ger upphov till sjukdom. Särskilt intresserar han sig för B-celler och makrofager. Hans forskning bidrar till ökad kunskap om autoimmun sjukdom och har också koppling till cancer.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet, 2016-

Examina och utbildning

  • Docent, Experimentell immunologi, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI