Klinisk och translationell melanomforskning – Hanna Erikssons forskargrupp

Vårt övergripande mål är att förbättra kunskapen om och behandlingen av melanom från tidig till avancerad sjukdom genom att specifikt studera riskfakotrer för sjukdomen, prognos och överlevad i subgrupper av patienter och nya behandlingsstrategier genom analyser av register- och real-world data, patientprover, prekliniska modeller och kliniska prövningar. Mer information finns på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen