Axel Winroth

Axel Winroth

Assistent Klinisk
E-postadress: axel.winroth@ki.se
Besöksadress: NEO Medicinaren 25, HERM plan 7, Hälsovägen 7C (lastkaj), 14157 Huddinge/Stockholm
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Hematologi Woll, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag tog läkarexamen i januari 2020 och påbörjade min forskarutbildning i
  Petter Wolls grupp kort därefter. Mitt avhandlingsarbete undersöker
  linjespecifika hematopoetiska stamceller med hjälp av RNA sekvensering i
  enskilda celler.
  Jag har också varit med och utvecklat internetmikroskopi för
  histologiundervisningen på läkarprogrammet: http://mikroskop.neuro.ki.se
  [1]
  Läkarexamen, Karolinska Institutet 2020
  [1] http://mikroskop.neuro.ki.se

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assistent Klinisk, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2020

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI