Lena Marions

Lena Marions

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: lena.marions@ki.se
Besöksadress: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 21, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Kvinnosjukvård Epstein, 118 83 Stockholm

Om mig

 • Lena Marions är anställd som universitetslektor vid Karolinska Institutet
  med placering vid institutionen för klinisk forskning och utbildning,
  Södersjukhuset. Hon är verksam som studierektor för läkarstudenterna
  termin 10 under kursen i reproduktion och utveckling.
  Lena Marions är docent i obstetrik och gynekologi och också anställd
  kliniskt som överläkare vid Kvinnokliniken på Södersjukhuset.
  Lena Marions har tidigare arbetat på WHO i Geneve med utveckling av säkra
  abortmetoder och är idag också medlem av WHOs expertpanel för
  rekommendation av säkra och effektiva preventivmetoder. Här i Sverige är
  hon medlem av WHOs forskargrupp som leds av professor Kristina
  Gemzell-Danielsson och som finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
  och som har ett stort antal projekt inom området reproduktiv hälsa.

Forskningsbeskrivning

 • Forskningsområdet rör framför allt sexuell och reproduktiv hälsa vilket
  omfattar bland annat metoder för familjeplanering och abort samt
  gynekologisk cancer och sexuellt överförbara infektioner (STI).
  Forskningsprojekt bedrivs även utanför Sverige som Bangladesh, Iran, Laos
  och Ukraina där Lena Marions har pågående och/eller avslutade
  forskningsprojekt. Några av projekten har varit SIDA finansierade
  samarbetsprojekt mellan KI och hemuniversiteten (KIRT), där doktoranden
  delat sin forskarutbildningstid mellan hemlandet och Sverige. Ett sådant
  doktorandprojekt i Laos har medfört att kvinnor nu erbjuds undersökning
  för förekomsten av cellförändringar i allt större omfattning.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Docent, inriktning: obstetrik och gynekologi, Karolinska Institutet, 2008
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI