Emotionsreglering och maladaptiva beteenden – Johan Bjurebergs forskargrupp

Vår forskargrupp studerar självskadebeteende, suicid och aggression bland ungdomar och vuxna, vilket i teorin– åtminstone delvis – härstammar ur svårigheter med känsloreglering. Vi studerar dessa beteenden och dess underliggande mekanismer ur ett epidemiologiskt perspektiv och med hjälp av interventionsstudier. Detta med det övergripande målet att förhindra negativa utfall som psykiatriska diagnoser, våld och suicid.

gruppbild

Under fliken Forskningsprojekt listar vi våra pågående projekt. Mer information om varje projekt finns att läsa på engelska här:

Forskningsprojekt

Nedan listar vi våra pågående projekt. Mer information om varje projekt finns att läsa på engelska här:

Forskningsprogram I: Interventionsstudier

Emotion Individual Therapy for Adolescents (ERITA)

Samarbetspartners

Brjánn Ljótsson, PhD, docent, psykolog, Karolinska Institutet, Sverige
Erik Hedman-Lagerlöf, PhD, docent, psykolog, Karolinska Institutet, Sverige
Hanna Sahlin, PhD, psykolog, Karolinska Institutet, Sverige
Kim L. Gratz, PhD, professor, psykolog, Toledo University, USA 
Matthew T. Tull, PhD, professor, psykolog, Toledo University, USA

Utvalda referenser

Experiences of an Online Treatment for Adolescents With Nonsuicidal Self-injury and Their Caregivers: Qualitative Study
Simonsson O, Engberg H, Bjureberg J, Ljótsson B, Stensils J, Sahlin H, Hellner C
JMIR formative research 2021;5(7):e17910-

Extending research on Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents (ERITA) with nonsuicidal self-injury disorder: open pilot trial and mediation analysis of a novel online version
Bjureberg J, Sahlin H, Hedman-lagerlöf E, Gratz Kl, Tull Mt, Jokinen J, Hellner C, Ljótsson B
BMC psychiatry 2018;18(1):326-

Predictors of improvement in an open-trial multisite evaluation of emotion regulation group therapy
Sahlin H, Bjureberg J, Gratz Kl, Tull Mt, Hedman-lagerlöf E, Bjärehed J, Jokinen J, Lundh Lg, Hellner C, Ljótsson B
Cognitive behaviour therapy 2019;48(4):322-336

Emotion regulation group therapy for deliberate self-harm: a multi-site evaluation in routine care using an uncontrolled open trial design
Sahlin H, Bjureberg J, Gratz Kl, Tull Mt, Hedman E, Bjärehed J, Jokinen J, Lundh Lg, Ljótsson B, Hellner C BMJ open 2017;7(10):e016220-

Emotion regulation individual therapy for adolescents with nonsuicidal self-injury disorder: a feasibility study
Bjureberg J, Sahlin H, Hellner C, Hedman-lagerlöf E, Gratz Kl, Bjärehed J, Jokinen J, Tull Mt, Ljótsson B
BMC psychiatry 2017;17(1):411-

Primary care Online Emotion-regulation Treatment (POET)

Samarbetspartners

Erik Hedman-Lagerlöf, PhD, docent, psykolog, Karolinska Institutet, Sverige
Hugo Hesser, PhD, professor, psykolog, Örebro Universitet, Sverige
Maria Zetterqvist, PhD, docent, Linköping Universitet, Sverige
James Gross, PhD, professor, psykolog, Stanford University, USA

Preventing Suicide With Safe Alternatives for Teens and Youths (SAFETY)

Samarbetspartners

David Mataix-Cols, PhD, professor, psykolog, Karolinska Institutet, Sverige
Ralf Kuja-Halkola, PhD, docent, Karolinska Institutet, Sverige
Gergö Hadlaczky, PhD, Karolinska Institutet, Sverige
Joan Asarnow, PhD, professor, UCLA, USA
Jennifer Hughes, docent, The Ohio State University, USA
James Gross, PhD, professor, psykolog, Stanford University, USA

Treating maladaptive anger with brief therapist-supported internet-delivered emotion regulation treatments

Samarbetspartners

Hugo Hesser, PhD, professor, psykolog, Örebro Universitet, Sverige
James Gross, PhD, professor, psykolog, Stanford University

Utvald referens

Targeting maladaptive anger with brief therapist-supported internet-delivered emotion regulation treatments: A randomized controlled trial.
Bjureberg J, Ojala O, Berg A, Edvardsson E, Kolbeinsson Ö, Molander O, Morin E, Nordgren L, Palme K, Särnholm J, Wedin L, Rück C, Gross JJ, Hesser H. J. Consult Clin Psychol. 2022 Nov 21.

Forskningsprogram II: Epidemiologiska studier

Med hjälp av regionala och nationella register forskar vi på icke-suicidalt självskadebeteende, suicid och aggression.

Samarbetspartners

Paul Lichtenstein, PhD, professska Institutet, Sverige
Martin Cederlöf, PhD, Örebro Universitor, Karolinska Institutet, Sverige
Brian D’Onofrio, PhD, professor, Indiana University, USA
Ralf Kuja-Halkola, PhD, docent, Karolinet, Sverige
Zheng Chang, PhD, Karolinska Institutet, Sverige

Utvalda referenser

Adverse clinical outcomes among youths with nonsuicidal self-injury and suicide attempts: a longitudinal cohort study
Bjureberg J, Kuja-halkola R, Ohlis A, Lichtenstein P, D'onofrio Bm, Hellner C, Cederlof M JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY 2021. [published online ahead of print, 2021 Dec 2]

Columbia-Suicide Severity Rating Scale Screen Version: initial screening for suicide risk in a psychiatric emergency department
Bjureberg J, Dahlin M, Carlborg A, Edberg H, Haglund A, Runeson B
Psychological medicine 2021;():1-9

Comparison of suicide risk and other outcomes among boys and girls who self-harm
Ohlis A, Bjureberg J, Lichtenstein P, D'onofrio Bm, Fruzzetti Ae, Cederlöf M, Hellner C
European child & adolescent psychiatry 2020;29(12):1741-1746

Adolescent self-harm with and without suicidality: cross-sectional and longitudinal analyses of a Swedish regional register
Bjureberg J, Ohlis A, Ljótsson B, D'onofrio Bm, Hedman-lagerlöf E, Jokinen J, Sahlin H, Lichtenstein P, Cederlöf M, Hellner C Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines 2019;60(3):295-304

Association Between Deliberate Self-harm and Violent Criminality
Sahlin H, Kuja-Halkola R, Bjureberg J, Lichtenstein P, Molero Y, Rydell M, et al
JAMA Psychiatry 2017 06;74(6):615-621

Varenicline and risk of psychiatric conditions, suicidal behaviour, criminal offending, and transport accidents and offences: population based cohort study
Molero Y, Lichtenstein P, Zetterqvist J, Gumpert C, Fazel S
BMJ 2015 Jun;350():h2388

Towards Personalised Clinical Management of Suicide Risk through Data-Driven Clinical Decision Support using Transnational Electronic Registry Data (PERMANENS)

Samarbetspartners

Philippe Mortier, M.D., M.Sc., Ph.D., Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, Spain
Ping Qin, Professor, University of Oslo, Norway
Manuel Pastor, M.Sc., Ph.D., Universitat Pompeu Fabra, Spain
Ella Arensman, Professor, National Suicide Research Foundation & School of Public Health, UC Cork, Ireland

I den svenska delen av projektet deltar Bo Runeson och Marie Dahlin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Centre for psychiatry research, Norra stationsgatan 69, Stockholm, 11364, Sverige

Postadress

Karolinska Institutet, Centre for psychiatry research, Norra stationsgatan 69, Stockholm, 11364, Sverige

Andra medarbetare

Profile image

Anna Ohlis

Postdoktorala Studier
Nyckelord:
Depression Internetbaserad intervention Klinisk psykologi Känsloreglering Mediationsanalys Psykiatri Psykisk hälsa Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) Psykosocial intervention Randomiserad klinisk prövning [Publikationstyp] Självdestruktivt beteende Självmord Självmordsförsök Smärttröskel Suicidprevention Tillämpad psykologi Ångest Visa alla
JN
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-07-02