Lars Klintwall

Lars Klintwall

Anknuten till Forskning
E-postadress: lars.klintwall@ki.se
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Bjureberg, 171 77 Stockholm

Om mig

Forskningsbeskrivning

 • Hur kan ett diagnossystem för psykiatrin se ut som inte antar existensen av diskreta och distinkta psykiatriska sjukdomar?

   

 • Kliniker och forskare inom psykiatri är medvetna om bristerna med nuvarande kategoriska diagnossystem (DSM / ICD): patienter uppfyller ofta kriterierna för flera diagnoser samtidigt, och patienter med samma diagnos kan vara väldigt olika varandra. Dessutom säger diagnos inte nödvändigtvis någonting om vare sig orsaker eller behandling (med undantag för OCD, paniksyndrom eller fobier). 

 •  

 • Den metod jag undersöker, och som möjligen kan lösa ovanstående problem, är att analysera en patients problem som delar av ett nätverk. Idén är att problemen (som kan vara beteenden, känslor ellerkontextuella faktorer) till stor del orsakas av varandra. Om dessa problem bildar orsakskedjor i form av feedback-loopar kan de bli självförstärkande: patienten fastnar i ett dysfunktionellt tillstånd. Den här sortens orsakskedjor behöver inte begränsas till våra nuvarande kategorier (ADHD, depression, social ångest etc), och kan till viss del av individ-specifika.

   

 • Nätverksanalys är ett stort internationellt forskningsfält. Mitt bidrag är att försöka utveckla kliniskt användbara metoder för att skapa individspecifika nätverk. Det nuvarande spåret är att använda sig av patientens och närståendes uppfattning av hur problemen hänger ihop, vilket kan kartläggas genom strukturerade video-intervjuer eller korta dagliga skattningar över ca en månads tid, via smartphone. Båda metoderna har i dagsläget prövats kliniskt, med lovande resultat.

   

 • På sikt är planen att utveckla metoder för att höja kvalitén på de individspecifika nätverk vi får fram, dels genom att väga samman information från flera informanter (patienten själv samt förälder eller partner, exempelvis), och att kombinera med mer objektiv tidsserieanalys. Vi vill även undersöka om metoden leder till mer träffsäkra individualiserade interventioner (precisionsmedicin).

Undervisning

  • Psychiatric evaluation and interventions, Karolinska Institutet 2021-2022)
  • Single-case research methods, Psychology dept., Stockholm University (2018-2022)
  • Psychiatric evaluation and interventions for children, Psychology dept., Stockholm University (2018-2021)

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI