"Computational medicine" och bioinformatik – Trung Nghia Vus forskargrupp

Vår forskning fokuserar på att utveckla och tillämpa statistiska och bioinformatiska metoder för molekylärbiologi och medicin.

Bild på Nghia Trung Vus forskargrupp utanför Wargentinbyggnaden

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Nobels väg 12A, Stockholm, 171 77, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, PO Box 281, Stockholm, 171 77, Sweden

Nyckelord:
Bioinformatik (beräkningsbiologi) (tillämpningar under 10610) Bioinformatik och systembiologi (metodutveckling under 10203) Biostatistik Genuttryck Molekylärbiologi
TN
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2024-04-11