Christofer Juhlins team

Forskningen har som mål att identifiera molekylära nyckelhändelser och mutationer i tumörer i sköldkörteln, binjuren och andra endokrina tumörer, samt dessa kliniska applikationer inom endokrin patologi och molekylär patologi, för förbättrad diagnostik, prognosbedömning och behandling.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen