Christofer Juhlin

Christofer Juhlin

Anknuten till Undervisning/Handledning | Docent
Besöksadress: J6:20 BioClinicum, Akademiska stråket 1, 17164 SOLNA
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Larsson Catharina Juhlin, 171 77 Stockholm

Om mig

 • * Docent i experimentell patologi vid Karolinska Institutet.
  * Biträdande överläkare i klinisk patologi vid Karolinska
  universitetssjukhuset i Solna med inriktning på endokrin patologi.
  * Molekylärbiolog.
  * Projektgruppledare för forskning kring de genetiska mekanismer som styr
  utvecklingen av endokrina tumörer.
  * Tidigare /visiting research scholar/ vid Yale School of Medicine, New
  Haven, CT, USA (2013-2014).
  * M.D. Ph.D-stipendiat vid Karolinska Institutet 2005-2008.
  * Klinisk postdoktor-stipendiat (ALF/SLL) 2013-2016.
  * Forskningsstipendium från Erik och Edith Fernströms stiftelse för
  medicinsk forskning 2013.
  * Erhållare av projektmedel från
  Cancerfonden, Svenska Läkaresällskapet, Svensk Endokrinologisk
  Förening, KI Fonder, Lisa och Johan Grönbergs stiftelse och
  Radiumhemmets Forskningsfonder/Cancerföreningen i Stockholm.
  * Erhållare av SSMF's Stora Etableringsanslag 2016.
  * Erhållare av Cancerfondens Junior Clinical Investigator Award 2017-2022.
  * Medförfattare till tre separata WHO-klassifikationer under 2022

Forskningsbeskrivning

 • Min projektgrupp ämnar utreda vilka genetiska mekanismer som ligger bakom
  utvecklandet av cancer i hormonproducerande organ såsom exempelvis
  sköldkörtlel, bisköldkörtel och binjure. Genom att applicera modern
  molekylärbiologisk teknik på aktuella frågeställningar försöker vi
  identifera specifika molekylära händelser som sedermera kan extrapoleras
  till kliniskt bruk iform av förbättrad diagnostik, prognostik och
  behandling.
  Som exempel på ovanstående kan nämnas identifikationen av molekylära
  markörer för elakartad bisköldkörteltumör (parafibromin och APC) och
  sköldkörtelcancer (TERT-promotor-mutationer) som sedermera implementerats i
  kliniskt bruk och idag används som diagnostisk markör såväl vid
  Karolinska Universitetssjukhuset som vid flertalet stora sjukhus i USA,
  Australien samt övriga Europa.

Undervisning

 • * Undervisar i patologi vid Karolinska Institutets läkar-, optiker- och
  tandläkarprogram. Undervisningen inkluderar katedrala moment, seminarium,
  mikroskopi samt obduktion.
  * Medlem av arbetsutskottet för Integrerad Deltentamen vid Karolinska
  Institutet.
  * Anordnar nationell SK-kurs i endokrin patologi för ST-läkare i klinisk
  patologi tillsammans med överläkare Anders Höög.
  * Anordnar kurs i endokrin patologi för specialister i patologi inom
  Norden, med inriktning på nyheter i den femte upplagan av
  WHO-klassifikationen från 2022.
  * Obduktionsundervisning för sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmets
  Högskola.
  * Frekvent föreläsare vid doktorandkurser och kliniska vidareutbildningar
  inom endokrin kirurgi.
  * Deltagit vid disputation som opponent (n=2) samt betygsnämnsmedlem (n=7).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Docent, experimentell patologi, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2009
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI