Autofagi och kardiovaskulär sjukdom – Team Ewa Ehrenborg

Vår forskning syftar till att öka kunskapen om hur cellers fettomsättning, inflammationssvar och autofagi-processer interagerar vid utveckling av kardiovaskulär sjukdom.

Autofagi och kardiovaskulär sjukdom

Vi fokuserar på åderförkalkningsprocessen som kännetecknas av fettansamling och inflammation i kärlväggen. En viktig kontrollmekanism för cellernas kvalitet och överlevnad i kärlväggen är autofagi som ser till att proteinrester och skadade celldelar bryts ned. Autofagin verkar också ha betydelse för hur fett som lagras i fettdroppar inuti cellerna tas om hand samt hur inflammationssvaret regleras. Dock är betydelsen av autofagi vid utveckling av kardiovaskulär sjukdom hos människa i stort sett okänd.

Den övergripande målsättningen är att identifiera vilka faktorer som är av betydelse för samspelet mellan fettomsättning, inflammation och autofagi vid utveckling av kardiovaskulär sjukdom. Projektet fokuserar dels på att förstå hur en viss typ av vita blodkroppar, makrofagers, fettomsättning påverkar inflammation och autofagi under åderförkalkningsprocessen samt dels på att identifiera faktorer/protein i autofagi-processen som är relevanta för utveckling av åderförkalkning med eller utan symptom från plack i kärlväggen. Syftet är att utveckla nya behandlingsmetoder och förebyggande åtgärder ifråga om kardiovaskulära sjukdomar.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

  • Vetenskapsrådet
  • Hjärt-Lungfonden
  • Karolinska Institutet

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen