Ewa Ehrenborg

Ewa Ehrenborg

Professor | Vicerektor | Docent
E-postadress: ewa.ehrenborg@ki.se
Telefon: +46852482801
Besöksadress: BioClinicum, Plan 8,Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Kardiov m Hagberg C Ehrenborg E, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor i molekylär kardiovaskulär medicin vid institutionen för medicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna (MedS) och sedan januari 2023 är jag vicerektor för utbildning.

  Förutom utbildningsfrågor på olika nivåer ägnar jag mig åt translationell kardiovaskulär forskning. Min forskning syftar till att öka kunskapen om hur cellers fettomsättning, inflammationssvar och autofagi-processer interagerar vid utveckling av hjärt-kärlsjukdom.

  Engagemanget inom utbildning sträcker sig från undervisning på kurs- och momentnivå till strategiska nivåer i olika kommittéer, råd och nämnder. Var grundutbildningsansvarig (GUA) på MedS 2016-2022. Har tidigare varit ledamot i biomedicinutbildningens programnämnd respektive föreståndare vid centrum för klinisk utbildning (CKU) vid KI. Jag har erhållit biomedicinprogrammets respektive KI:s pedagogiska pris.

  Andra förtroendeuppdrag som jag har eller har haft är bland annat ledamot i Hjärt-Lungfondens forskningsråd, Vetenskapsrådet, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), Finska Akademin, European Lipoprotein Club, KI/Region Stockholms utbildningsråd samt i FoUU-kommittérna vid Capio S:t Görans sjukhus (KI-ordförande), Karolinska universitetssjukhuset respektive Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

  Jag har varit lärarrepresentant i Fakultetsnämnden och arbetat på uppdrag från rektor, prorektor och vicerektor för utbildning med frågor som rör samverkan med Region Stockholm med särskilt fokus på verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Detta ger stora möjligheter att bidra till en god och konstruktiv samverkan mellan KI och Region Stockholm i syfte att utveckla utbildning och forskning nu och för framtiden.

  Utbildning
  Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1988
  Doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet, 1994
  Postdoktor, University of British Columbia, Vancouver, Kanada, 1995-1997
  Forskarassistent, Medicinska Forskningsrådet, Karolinska Institutet, 1997-1999
  Framtidens lärare (37, 5 hp), Karolinska Institutet, 2000-2002
  Docent i Molekylär Medicin, Karolinska Institutet, 2001
  Professor i Molekylär Kardiovaskulär Medicin, KI, 2011

  Akademiska priser och utmärkelser
  Biomedicinprogrammets pedagogiska pris (utses av biomedicinstudenterna vid Karolinska Institutet), 2005
  Karolinska Institutets Pedagogiska Pris, 2017

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar om aterosklerosprocessen som kännetecknas av fettansamling och inflammation i kärlväggen. En viktig kontrollmekanism för cellernas kvalitet och överlevnad i kärlväggen är autofagi som ser till att proteinrester och skadade celldelar bryts ned. Autofagin verkar också ha betydelse för hur fett som lagras i fettdroppar inuti cellerna tas om hand samt hur inflammationssvaret regleras. Dock är betydelsen av autofagi vid utveckling av hjärt-kärlsjukdom hos människa i stort sett okänd.

  Den övergripande målsättningen är att identifiera vilka faktorer som är av betydelse för samspelet mellan fettmetabolism, inflammation och autofagi vid utveckling av hjärt-kärlsjukdom. Forskningsprojektet fokuserar dels på att förstå hur makrofagers fettmetabolism påverkar inflammation och autofagi under aterosklerosprocessen samt dels att identifiera faktorer/protein i autofagi-processen som är relevanta för utveckling av vulnerabla plack och/eller progression av ateroskleros i kärlväggen. Syftet är att utveckla nya behandlingsmetoder och förebyggande åtgärder ifråga om hjärt-kärlsjukdomar.

  Forskningsprojektet stöds av bland annat Vetenskapsrådet (VR) och Hjärt-Lungfonden (HLF). Jag är/har varit huvudhandledare till sju doktorander varav sex disputerat samt bihandledare till tre doktorander varav en disputerat. Varit ledamot i betygsnämnd eller opponent vid >

 • 45 disputationer. Därtill har jag varit huvudhandledare till åtta postdoktorer.

Undervisning

 • Under2022 var jag ledamot i läkarprogrammets programnämnd och mellan 1999-2018 har jag varit engagerad i biomedicinprogrammet som lärare, kursansvarig och/eller ledamot i programnämnden. Fokus är studentaktiverande undervisning med tydlig forskningsanknytning och utveckling av peer learning lärande. Ett annat viktigt mål har varit att öka interprofessionellt lärande mellan kliniknära och experimentellt inriktade studentgrupper på grund- och forskarutbildningsnivå.

  Andra pedagogiska ledarskaps- och förtroendeuppdrag vid KI och/eller Region Stockholm är bland annat programstudierektor vid Karolinska universitetssjukhuset (Solna), delat ordförandeskap för Utbildningskongressen, föreståndare för Centrum för Klinisk Utbildning (CKU), samordnare för lärakapacitet och grundutbildningsansvarig vid institutionen för medicin (Solna).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2011-

Examina och utbildning

 • Docent, Molekylär medicin, Karolinska Institutet, 2001

Uppdrag

 • Vicerektor, Vicerektor för utbildning, Karolinska Institutet, 2023-

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI