Emma Johansson

Emma Johansson

Biträdande Lektor | Docent
E-postadress: emma.johansson@ki.se
Besöksadress: B3:01, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Derm o Ven Bradley M, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i dermatologi och venereologi vid Karolinska Institutet, samt
  dermatovenereolog och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.
  Postdoktor, Karolinska Institutet, 2018-2022
  PhD, Karolinska Institutet, 2017
  MD, Karolinska Institutet, 1999

Forskningsbeskrivning

 • Epidemiologiska studier om atopisk dermatit med fokus på patienter med svår
  sjukdom som erhåller systemisk behandling.

Undervisning

 • Biträdande klinisk lektor /momentledare på Läkarprogrammet T6 (dermatologi
  och venereologi) vid Karolinska Institutet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Betydelsen av mutationer i filaggrin genen (FLG) för behandlingsvar och biverkningar vid systembehandling av svår atopiskt dermatit (AD).
  ALF-medel Region Stockholm
  1 January 2024 - 31 December 2025
 • Studies of patients with severe atopic dermatitis on systemic pharmacotherapy
  HudFonden (The Welander-Finsen Foundation)
  1 January 2024 - 1 January 2025
 • Treatment and Direct Costs in Atopic Dermatitis
  AbbVie
  30 December 2023 - 31 December 2025
 • Effekter av systemisk behandling hos patienter med svår atopisk dermatit
  KI fonder
  30 December 2023 - 31 December 2025
 • Studies of patients with severe atopic dermatitis on systemic pharmacotherapy
  HudFonden (The Welander-Finsen Foundation)
  1 June 2023 - 31 December 2024
 • Effekter av systemisk behandling hos patienter med svår atopisk dermatit
  Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond
  1 January 2022 - 31 May 2025
 • Effekt av systemisk behandling vid atopisk dermatit på självskattade depressionssymtom och självmordstankar
  Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)
  30 June 2021 - 31 December 2021
 • The importance of filaggrin mutation for different aspects of atopic dermatitis
  HudFonden
  1 June 2021 - 31 December 2023
 • The importance of filaggrin mutation for different aspects of eczema
  HudFonden
  1 June 2019 - 31 December 2021
 • Filaggrinmutationens betydelse för olika aspekter vid eksem hos barn och ungdomar
  Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond
  1 January 2018 - 31 May 2020

Anställningar

 • Biträdande Lektor, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2021-2025

Examina och utbildning

 • Docent, Dermatologi och venereologi, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Doktorsexamen, Karolinska Institutet, 2017
 • Specialistkompetens i hud- och könssjukdomar, Hud- och könssjukdomar, Hudkliniken, Södersjukhuset, 2008
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1999

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI