Dermatologi och venereologi

Vid avdelningen för dermatologi och venereologi studeras grundläggande och kliniska aspekter av hudfysiologi och hudsjukdomar med målet att utveckla nya behandlingar och att utbilda nästa generation kliniker och forskare.

Vid avdelningen bedrivs flera typer av forskning. Den laboratoriebaserade forskningen använder biologiska prover från patienter för ny medicinsk sensorik och diagnostik och även många olika in vitro- och in vivo-modeller för att studera sårläkning, atopisk dermatit och psoriasis, samt även sällsynta hudsjukdomar och hudmanifestationer av andra sjukdomar, på molekylnivå.

Den kliniska forskningen använder lokala och nationella patientregister för att studera dermatologiska tillstånd som atopisk dermatit, urtikaria, bullösa hudsjukdomar och psorisias, samt deltar i forskarinitierade och industrisponsrade kliniska prövningar genom Karolinska Translational Dermatology (KTD) och i nära samarbete med dermatologi-venerologin på Karolinska universitetssjukhuset.

Undervisningen är primärt koncentrerad till kursen i dermatologi-venerologi för läkarstudenter och magisterprogrammet i biomedicin, samt intern undervisning av doktorander, postdoktorer och roterande magisterstudenter.

Kontakta avdelningen

Organisatorisk tillhörighet: Avdelningen för dermatologi och venereologi hör till institutionen för medicin, Solna (MedS).

Administrativt stöd: Är du anställd på, anknuten till, eller har ett ärende kopplat till avdelningen är du välkommen att vända dig till avdelningens administratör.

Profile image

Gunnar Nilsson

Avdelningschef, professor
Profile image

Sahra Bunner

Avdelningsadministratör
+46852481556
GN
Innehållsgranskare:
2024-07-04