Forskargrupper inom biostatistik och sannolikhetsteori

På den här sidan visar vi grupper och enheter inom biostatistik, sannolikhetsteori och statistik vid Karolinska Institutet. Listan hämtas automatiskt från vår databas för forskningsinformation och urvalet bygger på svensk standard för indelning av forskningsämnen (SCB-ämnen). I en del fall har vi förenklat terminologin eller slagit ihop närliggande forskningsämnen till en gemensam lista. I denna lista har vi även lagt till ett forskningsämne från MeSH-klassificeringen.