Strategiska forskningsområdet epidemiologi och biostatistik - SFOepi

Målet för det strategiska forskningsområdet i epidemiologi (SFOepi) är att möta nya utmaningar som på grund av demografiska förändringar kommer att ske globalt under de kommande åren. Nya epidemier, åldrande befolkningar, klimatförändringar, livsstil och ny teknik kommer att påverka hälsan, vars effekter redan kan skönjas. Epidemiologiska metoder är nödvändiga för att möta dessa utmaningar.

Vision och mål

Karolinska Institutets vision för SFOepi är att ytterligare utveckla de unika resurserna för epidemiologisk forskning i Sverige genom att integrera biobanker, resultat från stora populationsstudier, datoriserade patientsystem och nya datakällor som multigenerations- och receptregister. Denna strategi kommer att säkerställa att svensk epidemiologisk forskning bibehåller sin höga nivå och att svensk medicinsk forskning ökar sin konkurrenskraft internationellt.

SFOepis mål är att fungera som en bro mellan grundforskning och klinisk forskning genom att förbättra förståelsen för de underliggande biologiska mekanismerna och miljöfaktorer som leder till ohälsa.

Strategier och verksamhet

 1. Att öka samarbetet och samordningen mellan KI:s institutioner och avdelningar som är aktiva inom ämnesområdet epidemiologi och biostatistik samt deras uppgifter inom forskning, utveckling, undervisning och samverkan med omgivande samhälle 

  → SFO Epidemiologis styrningsstruktur skapar kopplingar och nätverk mellan de sex involverade institutionerna vid KI: MEB, IMM, Avdelningen för klinisk epidemiologi vid Medicin Solna, Aging Research Center vid NVS, GPH och Avdelningen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset

  2. Att rekrytera och underlätta fortsatt karriär för lovande forskare inom epidemiologi/biostatistik på junior och mellannivå

  → 90% av de tilldelade medlen går till investeringar i öppen konkurrens och med externa granskare, delvis i samarbete med KI:s centrala utlysningar för juniora och medelstora forskare.

  3. Att stödja utbildning (på forskarnivå) och andra kompetenshöjande aktiviteter inom epidemiologi (och sedan 2015: även biostatistik) när det gäller ansökan, metodanpassning och undervisning

  → “Små bidrag” -mekanism för tvärvetenskapliga men metodinriktade workshops inom epidemiologi och biostatistik, öppna för alla vid KI.

Kontakt

Profile image

Petter Ljungman

Vice ordförande
Profile image

Janina Mahmoodi

Koordinator
Profile image

Katarina Ekberg

Redovisningsansvarig

Styrgrupp

Profile image

Catarina Almqvist Malmros

Professor/Överläkare
Profile image

Petter Ljungman

Senior Forskare
Profile image

Sara Hägg

Lektor
+46852482236
Profile image

Sofia Carlsson

Universitetslektor
Profile image

Renee Gardner

Senior Forskare
Profile image

Jette Möller

Universitetslektor
+46852480122
Profile image

Debora Rizzuto

Senior Forskare
Profile image

Stefan Fors

Forskare
Profile image

Elizabeth Arkema

Senior Forskare
Profile image

Björn Pasternak

Senior Forskare

Postadress

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
SFOepi
Karolinska Institutet
Box 281
171 77 Stockholm

JM
Innehållsgranskare:
Anna Berglund
2024-04-25