Peter Franssons forskargrupp - vår forskning

Forskningen i vår grupp är fokuserad på nätverksbaserad modellering av hjärnans funktion.

Hjärnans strukturella och funktionella nätverksarkitektur och dess relation till beteende och sjukdom i nervsystemet

Framför allt använder vi oss av funktionell Magnetisk Resonans Tomografi (fMRI), men även Magnetoencefalografi (MEG) och Elekroencefalografi (EEG) för att bygga dynamiska modeller av hur hjärnan fungerar både i vila och under det att vi utför olika arbetsuppgifter. Vi samarbetar med flera andra forskargrupper där vi studerar olika neurologiska tillstånd och sjukdomar utifrån ett nätverks perspektiv. Målet med vår forskning är att skapa, testa och validera modeller som på ett påvisbart sätt bidrar till en förbättrad diagnostik inom CNS-området samt en ökad kunskap om hur vår hjärna fungerar.    

Forskningsprojekt

  • Modellering av hjärnaktivitet baserat på hierarkier av spatiotemporalt flexibla subnätverk.
  • Kognitiva hjärnprocesser och dess relation till dynamiska förändringar i hjärnans nätverk.
  • Nätverksmodeller av hjärnaktivitet hos patienter med epilepsi.
  • Sambandet mellan kronisk smärta och förändringar i hjärnans dynamiska nätverksstruktur.
  • Påverkan på hjärnans nätverksarkitektur från extremt för tidig födsel.

Kontakt

Peter Fransson

Professor och Forskargruppledare
Fransson
K8 Klinisk neurovetenskap
PF
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2023-05-26