Peter Franssons forskargrupp - vår forskning

Forskningen i vår grupp är fokuserad på nätverksbaserad modellering av hjärnans funktion.

Hjärnans strukturella och funktionella nätverksarkitektur och dess relation till beteende och sjukdom i nervsystemet

Framför allt använder vi oss av funktionell Magnetisk Resonans Tomografi (fMRI), men även Magnetoencefalografi (MEG) och Elekroencefalografi (EEG) för att bygga dynamiska modeller av hur hjärnan fungerar både i vila och under det att vi utför olika arbetsuppgifter. Vi samarbetar med flera andra forskargrupper där vi studerar olika neurologiska tillstånd och sjukdomar utifrån ett nätverks perspektiv. Målet med vår forskning är att skapa, testa och validera modeller som på ett påvisbart sätt bidrar till en förbättrad diagnostik inom CNS området samt en ökad kunskap om hur vår hjärna fungerar.    

Forskningsprojekt

  • Modellering av hjärnaktivitet baserat på hierarkier av spatiotemporalt flexibla subnätverk.
  • Kognitiva hjärnprocesser och dess relation till dynamiska förändringar i hjärnans nätverk.
  • Nätverksmodeller av hjärnaktivitet hos patienter med epilepsi.
  • Sambandet mellan kronisk smärta och förändringar i hjärnans dynamiska nätverksstruktur.
  • Påverkan på hjärnans nätverksarkitektur från extremt för tidig födsel.

Forskargruppledare

Peter Fransson

Forskargruppledare
Fransson
K8 Klinisk neurovetenskap

Utvalda publikationer
 

(För en komplett publikationslista, se Google Scholar)


Brain network segregation and integration during painful thermal stimulation
Gránit Kastrati, William H Thompson, Björn Schiffler, Peter Fransson, Karin B Jensen
Cereb Cortex. 2022 Sep 4;32(18):4039-4049.

Multiple spatial scale mapping of time-resolved brain network reconfiguration during evoked pain in patients with rheumatoid arthritis
Silvia Fanton, Reem Altawil , Isabel Ellerbrock, Jon Lampa, Eva Kosek, Peter Fransson, William H Thompson
Front Neurosci. 2022 Aug 9;16:942136. 

Augmented pain inhibition and higher integration of pain modulatory brain networks in women with self-injury
behavior

Maria Lalouni, Jens Fust , Johan Bjureberg, Gránit Kastrati, Robin Fondberg, Peter Fransson, Nitya Jayaram-Lindström, Eva Kosek, Clara Hellner, Karin B Jensen
Mol Psychiatry. 2022 Jun 13. 

Spatiotemporally flexible subnetworks reveal the quasi-cyclic nature of integration and segregation in the human brain
Marika Strindberg, Peter Fransson, Joana Cabral, Ulrika Ådén
Neuroimage. 2021 Oct 1;239:118287.

Whole-brain modelling of resting state fMRI differentiates ADHD subtypes and facilitates stratified neuro-stimulation therapy
Behzad Iravani, Artin Arshamian, Peter Fransson, Neda Kaboodvand
Neuroimage. 2021 May 1;231:117844.


Temporal flow of hubs and connectivity in the human brain.
Fransson P, Thompson WH
Neuroimage 2020 12;223():117348

Dynamic synergetic configurations of resting-state networks in ADHD.
Kaboodvand N, Iravani B, Fransson P
Neuroimage 2020 02;207():116347

Adaptive frequency-based modeling of whole-brain oscillations: Predicting regional vulnerability and hazardousness rates.
Kaboodvand N, van den Heuvel MP, Fransson P
Netw Neurosci 2019 ;3(4):1094-1120

Simulations to benchmark time-varying connectivity methods for fMRI.
Thompson W, Richter C, Plavén-Sigray P, Fransson P
PLoS Comput. Biol. 2018 05;14(5):e1006196

Brain network segregation and integration during an epoch-related working memory fMRI experiment.
Fransson P, Schiffler B, Thompson W
Neuroimage 2018 09;178():147-161

A common framework for the problem of deriving estimates of dynamic functional brain connectivity.
Thompson W, Fransson P
Neuroimage 2018 05;172():896-902

Spatial confluence of psychological and anatomical network constructs in the human brain revealed by a mass meta-analysis of fMRI activation.
Thompson W, Fransson P
Sci Rep 2017 03;7():44259

Bursty properties revealed in large-scale brain networks with a point-based method for dynamic functional connectivity.
Thompson W, Fransson P
Sci Rep 2016 12;6():39156

On Stabilizing the Variance of Dynamic Functional Brain Connectivity Time Series.
Thompson W, Fransson P
Brain Connect 2016 12;6(10):735-746

Functional resting-state fMRI connectivity correlates with serum levels of the S100B protein in the acute phase of traumatic brain injury.
Thompson W, Thelin E, Lilja A, Bellander B, Fransson P
Neuroimage Clin 2016 ;12():1004-1012

The frequency dimension of fMRI dynamic connectivity: Network connectivity, functional hubs and integration in the resting brain.
Thompson W, Fransson P
Neuroimage 2015 Nov;121():227-42

Gruppmedlemmar