Behzad Iravani

Behzad Iravani

Postdoktor
E-postadress: behzad.iravani@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 9, D3, 17165 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Fransson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är för närvarande en postdoktorand vid Labbet för Storskalig Nätverksanslutning i Människohjärnan på Karolinska Institutet. Min forskning fokuserar på både invasiv och icke-invasiv hjärnavbildning, med hjälp av olika analytiska verktyg.

Forskningsbeskrivning

 • Jag har utvecklat en icke-invasiv metod, den s.k. elektrobulbogrammet (EBG), för att registrera från en mänsklig luktbula (OB). I denna metod placerade vi 4 aktiva elektroder på individernas panna längs konturen av deras ögonbryn. Utvärdering av spektrogrammet visar att EBG kan detektera karakteristiken hos gammaoscillationer av OB. Vi har vidare validerat denna metod i flera experiment. Icke-invasiv registrering från den mänskliga luktbulan [1].

  Vår EBG-metod har visat lovande resultat där vi kunde påvisa att bearbetningen av doftvalens under den första inandningen hos människor är en sekventiell process som består av tidiga och sena processer. De oscillära beteendena hos dessa processer är olika, liksom deras funktionella roll. Specifikt angav vi att den tidiga processen signalerar undvikande motorrespons hos människor. Den mänskliga luktbulan bearbetar doftvalensrepresentation och signalerar motoriskt undvikande beteende [2].

  Dessutom visade vi med EBG att doftidentiteten kan avkodas från sambandet mellan OB och piriformkortex (PC) redan 100 ms efter doftens början. Vi fann också att oscillationen i sambandet mellan OB-PC utvecklas från snabba gammaoscillationer till långsammare thetaoscillationer under senare tidpunkter. Dessutom fungerar de afferenta och efferenta sambanden hos OB-PC i gamma/beta respektive delta/theta. Doftidentitet kan utvinnas från det ömsesidiga sambandet mellan luktbulan och piriformkortex hos människor [3].

  Eftersom OB är det första området som påverkas vid Parkinsons sjukdom (PD) verkar mätning av OB-funktion vara en relevant kandidat för tidig diagnos av PD. Ändå fanns det ingen icke-invasiv metod för att mäta OB-funktion hos människor förrän vi utvecklade EBG. Med EBG visade vi att skillnaderna i oscillationsbaserade olfaktoriska processer under den första inandningen kan särskilja PD-patienter från åldersmatchade friska kontroller med en känslighet på 90% och specificitet på 100%, värden jämförbara med kliniska doftidentifieringstester. Följaktligen placerar denna upptäckt EBG som en potentiellt bästa metod för tidig diagnos av PD som måste valideras i framtida arbeten. En icke-invasiv åtgärd för luktbulan särskiljer Parkinsonpatienter från friska kontroller och avslöjar sjukdomens varaktighet [4].  [1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32005822
  [2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34645711
  [3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33951509
  [4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8373926

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Postdoktor, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI