Peter Franssons forskargrupp

I fokus för vår forskning ligger kartläggningen av hjärnans "connectome", d.v.s. att ta fram en karta över hjärnans funktionella och strukturella nätverk på makro-nivå.

Hjärnans strukturella och funktionella nätverksarkitektur

För att studera hur hjärnans olika nätverk är uppbyggda och hur de interagerar för att lösa kognitiva uppgifter så använder vi oss av strukturell (diffusions-viktad MRI), funktionell (resting-state fMRI) magnetkameraavbildning samt EEG mätningar av hjärnan. Vi undersöker betydelsen av hjärnans spontana oscillationer och fluktuationer i hjärnans vilotillstånd, så kallade resting-state networks, och hur dessa nätverk relaterar till individuell variabilitet i medvetandegrad, påverkan på beteende och vid sjukdom.

I samarbete med kliniskt verksamma forskare på Karolinska Sjukhuset så använder vi en nätverks-baserad analys-strategi för att studera effekterna av hjärntrauma, förändringar i hjärnans funktionssätt under våra första levnadsår samt hur avvikelser i hjärnans strukturella och funktionella mognad kan relateras till ADHD och autism.

I samarbete med neonatalgruppen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus så var vi först i världen med att beskriva förekomsten av resting-state nätverk i den nyfödda hjärnan.

Forskningsprojekt

  • Traumatic brain injury and intrinsic connectivity
  • Cortical development measured using rs-fmri and EEG
  • Behaviour and large-scale cortical connectivity
  • Neurodevelopmental disorders and the human connectome

Utvalda publikationer

Temporal flow of hubs and connectivity in the human brain.
Fransson P, Thompson WH
Neuroimage 2020 12;223():117348

Dynamic synergetic configurations of resting-state networks in ADHD.
Kaboodvand N, Iravani B, Fransson P
Neuroimage 2020 02;207():116347

Adaptive frequency-based modeling of whole-brain oscillations: Predicting regional vulnerability and hazardousness rates.
Kaboodvand N, van den Heuvel MP, Fransson P
Netw Neurosci 2019 ;3(4):1094-1120

Simulations to benchmark time-varying connectivity methods for fMRI.
Thompson W, Richter C, Plavén-Sigray P, Fransson P
PLoS Comput. Biol. 2018 05;14(5):e1006196

Brain network segregation and integration during an epoch-related working memory fMRI experiment.
Fransson P, Schiffler B, Thompson W
Neuroimage 2018 09;178():147-161

A common framework for the problem of deriving estimates of dynamic functional brain connectivity.
Thompson W, Fransson P
Neuroimage 2018 05;172():896-902

Spatial confluence of psychological and anatomical network constructs in the human brain revealed by a mass meta-analysis of fMRI activation.
Thompson W, Fransson P
Sci Rep 2017 03;7():44259

Bursty properties revealed in large-scale brain networks with a point-based method for dynamic functional connectivity.
Thompson W, Fransson P
Sci Rep 2016 12;6():39156

On Stabilizing the Variance of Dynamic Functional Brain Connectivity Time Series.
Thompson W, Fransson P
Brain Connect 2016 12;6(10):735-746

Functional resting-state fMRI connectivity correlates with serum levels of the S100B protein in the acute phase of traumatic brain injury.
Thompson W, Thelin E, Lilja A, Bellander B, Fransson P
Neuroimage Clin 2016 ;12():1004-1012

The frequency dimension of fMRI dynamic connectivity: Network connectivity, functional hubs and integration in the resting brain.
Thompson W, Fransson P
Neuroimage 2015 Nov;121():227-42

Gruppmedlemmar