montage of two images illustrating Neuroscience at KI. To the right image of brain by Lennart Nilsson.

Niaz Ahmeds forskargrupp

Stroke - Akut intervention och sekundärprevention

Stroke är den främsta orsaken till neurologiska funktionshinder hos vuxna och den näst största dödsorsaken i världen. Cirka 85 % av strokefallen orsakas av hjärninfarkt på grund av att hjärnans artärer är förslutna, 15 % orsakas av spontana intracerebrala blödningar.

Länkar till partnersidor