Michael Mazya

Michael Mazya

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: michael.mazya@ki.se
Besöksadress: R2:03, Strokeforskningsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Ahmed, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Som docent och överläkare i neurologi arbetar jag med cerebrovaskulära sjukdomar och akut neurologi. Min forskning på KI sker vid Institutionen
  för Klinisk Neurovetenskap. I min kliniska tjänst ingår också att vara Patientflödesansvarig för Stroke på Medicinsk Enhet Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

  Några nyckelpunkter från resumén:

  Läkarexamen vid Linköpings Universitet, 2007
  Läkarlegitimation efter AT på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, 2009
  Medicine doktor vid Karolinska Institutet, 2014
  Specialistläkare i neurologi, Neurologiska kliniken, Karolinska US, 2015
  Överläkare, ME Neurologi, Karolinska US, 2023-
  Patientflödesansvarig, PF Stroke, Karolinska US, 2020-
  Docent vid KI, 2020

  Utmärkelser

  • The Golden Headset Award, Föreningen Akut Neurologi i Sverige, 2023
  • Diploma for Excellent Supervision, Läkarprogrammet, Karolinska Institutet, 2020
  • Young Investigator Award, European Stroke Organisation Conference, 2015
  • Outstanding Young Research in Stroke Award, European Stroke Conference 2012

  Forskningsanslag erhållna i konkurrens, som huvudsökande

  • ALF, Region Stockholm, flera under 2018, 2020-22, 2024-25
  • Klinisk Forskare, Region Stockholm, 2023-26
  • Forskningsanslag, Stroke-Riksförbundet, flera under 2017-2024
  • Innovationsfonden, Region Stockholm, 2020-21
  • Klinisk Postdoktor, Region Stockholm, 2016-19
  • Forskar-ST, Region Stockholm, 2013-15

  Förtroendeuppdrag

  • Ledamot i Disputationskommittén, Karolinska Institutet, 2021 - pågående
  • Ordförande i Educational Committee, Ledamot i Conference Planning Group, Ledamot i Program Committee, European Stroke Organisation Conference 2021 och 2022
  • Extern fakultetsopponent, Habilitation (Docent) Procedure, Ondřej Volný, Masaryk University, Brno, Czech Republic 2021
  • Granskare av medelsansökningar, Angebystiftelsen för medicinsk forskning, Karolinska Institutet, 2020 - pågående
  • Ledamot i Educational Committee of the European Stroke Organisation 2016-2020
  • Grundande styrelseledamot och kassör i Föreningen Akut Neurologi i Sverige (ANS) i maj 2011. Ordförande 2015-19
  • Ledamot i betygskommittéer på flera disputationer vid Karolinska Institutet och Lunds Universitet

Forskningsbeskrivning

 • Forskningsintressen: reperfusionsbehandling vid akut ischemisk stroke, prehospital triage och diagnostik av stroke, akut handläggning av patienter med hjärnblödning, sekundärprevention av stroke.

  Jag är verksam som forskare inom SITS International, en ideell stiftelse som driver multinationella forsknings- och kvalitetsregister inom
  strokeområdet - www.sitsinternational.org .

Undervisning

 • Huvudhandledare för doktorand Tove Almqvist, MD, planerad halvtidskontroll 2024
  Huvudhandledare för Boris Keselman, MD, PhD, doktorsavhandling försvarad 2021
  Bihandledare för doktorand Håkan Almqvist, MD, planerat försvar 2024

  Huvudhandledare för flera Examensarbeten på Läkarprogrammet vid KI:

  Fredrik de Wahl (2015)
  Niklas Almqvist (2018)
  Harald Löfberg (2019)
  Sebastian Sköldblom (2019)
  Tove Almqvist (2020)
  Elin Wiebert (2020)
  Mimmi Sjöö (2021)
  Jonny Nordström (2023)
  Fredrik Gabrielson (2024)

  Undervisar i klinisk neurologi för KIs läkarstudenter på termin 9, tjänstgjorde 2013 som Klinisk Amanuens på Neurologiska Kliniken vid
  Karolinska Universitetssjukhuset.

  Under 2016-20 var jag ledamot i Europeiska Strokeorganisationens (ESO) Utbildningskommitté och arbetade bl.a. med World Stroke Academy, ett
  utbildningsprojekt i samarbete mellan ESO och World Stroke Organisation (WSO) - https://world-stroke-academy.org/ .

  Under 2020-22 var jag ordförande för utbildningskommittén och ledamot i styrkommittén för European Stroke Organisation Conference 2021 och 2022, en årlig vetenskaplig kongress med 3000-5000 deltagare. Min roll var att ansvara för design och genomförande av Educational Program på
  kongressen, som består bl.a. av tretton Teaching Courses.

  År 2011 satte jag upp en websida med information för patienter, anhöriga och vårdpersonal om funktionella och dissociativa neurologiska symptom,
  www.funktionellasymptom.se .

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Docent, neurologi, Karolinska Institutet, 2020
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI