Johan Lundbergs forskargrupp

Molekylär hjärnavbildning, neuropsykofarmakologi och affektiv sjukdom

Det övergripande syftet med vår forskning är att förbättra behandlingen av de stora psykiatriska sjukdomarna. Vår huvudsakliga verksamhet involverar in vivo och post mortem molekylär härnavbildning för att studera patofysiologi och farmakologi av framför allt affektiva sjukdom.

Johan Lundberg

En vision för gruppen är att identifiera hjärnavbildningsmarkörer och marörer i blod för antidepressivt behandlingssvar. För detta ändamål studerar vi den molekylära effekten av olika antidepressiva behandlingar hos människa in vivo, såsom kognitiv beteendebehandling, antidepressiv läkemedelsbehandling, elektrokonvulsiv behandling och nya antidepressiva behandlingar som ketamin och psilocybin. Vi har ett fokus på serotoninsystemet, men utför studier även på dopamin-, GABA- och glutamatsystemen.  I ett aktuellt projekt undersöker vi effekten av psilocybin på synaptisk densitet. Utvecklingen av molekylär avbildningsanalys och statistik är en integrerad del av vårt arbete. I ett särskilt projekt analyserar vi farmakoepidemiologiska data för depressionsvård inom Region Stockholm.

 

Vårt arbete stöds av bland annat Vetenskapsrådet, Region Stockholm, Söderström-Königska stiftelsen och av donationer.

Gruppmedlemmar

Media 

UR Samtiden Hjärndagen 2019 - Depression-en sjukdom och dess behandling

https://urplay.se/program/215072-ur-samtiden-hjarndagen-2019-depression-en-sjukdom-och-dess-behandling

Utvalda publikationer

A randomized placebo-controlled PET study of ketamine´s effect on serotonin1B receptor binding in patients with SSRI-resistant depression.
Tiger M, Veldman ER, Ekman CJ, Halldin C, Svenningsson P, Lundberg J
Transl Psychiatry 2020 06;10(1):159

Serotonin transporter availability in adults with autism-a positron emission tomography study.
Andersson M, Tangen Ä, Farde L, Bölte S, Halldin C, Borg J, et al
Mol. Psychiatry 2020 Aug;():

Validity and reliability of extrastriatal [11C]raclopride binding quantification in the living human brain.
Svensson JE, Schain M, Plavén-Sigray P, Cervenka S, Tiger M, Nord M, et al
Neuroimage 2019 Nov;202():116143

GABAA receptor availability is not altered in adults with autism spectrum disorder or in mouse models.
Horder J, Andersson M, Mendez MA, Singh N, Tangen Ä, Lundberg J, et al
Sci Transl Med 2018 10;10(461):

Venlafaxine ER Blocks the Norepinephrine Transporter in the Brain of Patients with Major Depressive Disorder: a PET Study Using [18F]FMeNER-D2.
Arakawa R, Stenkrona P, Takano A, Svensson J, Andersson M, Nag S, et al
Int. J. Neuropsychopharmacol. 2019 04;22(4):278-285

A [11 C]raclopride positron emission tomography study of dopamine-D2/3 receptor binding in patients with severe major depressive episodes before and after electroconvulsive therapy and compared to control subjects.
Tiger M, Svensson J, Liberg B, Saijo T, Schain M, Halldin C, et al
Psychiatry Clin. Neurosci. 2020 Jan;():

Distribution and levels of 5-HT1B receptors in anterior cingulate cortex of patients with bipolar disorder, major depressive disorder and schizophrenia - An autoradiography study.
Veldman ER, Svedberg MM, Svenningsson P, Lundberg J
Eur Neuropsychopharmacol 2017 05;27(5):504-514

Reduced 5-HT(1B) receptor binding in the dorsal brain stem after cognitive behavioural therapy of major depressive disorder.
Tiger M, Rück C, Forsberg A, Varrone A, Lindefors N, Halldin C, et al
Psychiatry Res 2014 Aug;223(2):164-70

5-HTT and 5-HT(1A) receptor occupancy of the novel substance vortioxetine (Lu AA21004). A PET study in control subjects.
Stenkrona P, Halldin C, Lundberg J
Eur Neuropsychopharmacol 2013 Oct;23(10):1190-8

Serotonin transporter occupancy with TCAs and SSRIs: a PET study in patients with major depressive disorder.
Lundberg J, Tiger M, Landén M, Halldin C, Farde L
Int. J. Neuropsychopharmacol. 2012 Sep;15(8):1167-72

Quantification of 11C-MADAM binding to the serotonin transporter in the human brain.
Lundberg J, Odano I, Olsson H, Halldin C, Farde L
J. Nucl. Med. 2005 Sep;46(9):1505-15

Sex differences in the serotonin 1A receptor and serotonin transporter binding in the human brain measured by PET.
Jovanovic H, Lundberg J, Karlsson P, Cerin A, Saijo T, Varrone A, et al
Neuroimage 2008 Feb;39(3):1408-19

Bibliografi

https://www.researchgate.net/profile/Johan_Lundberg3