Johan Lundbergs forskargrupp

Molekylär hjärnavbildning, neuropsykofarmakologi och affektiv sjukdom

Det övergripande syftet med vår forskning är att förbättra behandlingen av de stora psykiatriska sjukdomarna. Vår huvudsakliga verksamhet involverar in vivo och post mortem molekylär hjärnavbildning för att studera patofysiologi och farmakologi av framför allt affektiva sjukdom.

Johan Lundberg

En vision för gruppen är att identifiera hjärnavbildningsmarkörer och markörer i blod för antidepressivt behandlingssvar. För detta ändamål studerar vi den molekylära effekten av olika antidepressiva behandlingar hos människa in vivo, såsom kognitiv beteendebehandling, antidepressiv läkemedelsbehandling, elektrokonvulsiv behandling och nya antidepressiva behandlingar som ketamin och psilocybin. Vi har ett fokus på serotoninsystemet, men utför studier även på dopamin-, GABA- och glutamatsystemen.  I ett aktuellt projekt undersöker vi effekten av psilocybin på synaptisk densitet. Utvecklingen av molekylär avbildningsanalys och statistik är en integrerad del av vårt arbete. I ett särskilt projekt analyserar vi farmakoepidemiologiska data för depressionsvård inom Region Stockholm.

 

Vårt arbete stöds av bland annat Vetenskapsrådet, Region Stockholm, Söderström-Königska stiftelsen och av donationer.

Gruppmedlemmar

Media 

UR Samtiden Hjärndagen 2019 - Depression-en sjukdom och dess behandling

https://urplay.se/program/215072-ur-samtiden-hjarndagen-2019-depression-en-sjukdom-och-dess-behandling

Utvalda publikationer

Association of Treatment-Resistant Depression With Patient Outcomes and Health Care Resource Utilization in a Population-Wide Study

Lundberg J, Cars T, Lööv SÅ, Söderling J, Sundström J, Tiihonen J, Leval A, Gannedahl A, Björkholm C, Själin M, Hellner C

JAMA psychiatry 2023;80(2):167-175

 

International pooled patient-level meta-analysis of ketamine infusion for depression: In search of clinical moderators

Price Rb, Kissel N, Baumeister A, Rohac R, Woody Ml, Ballard Ed, Zarate Ca, Deakin W, Abdallah Cg, Feder A, Charney Ds, Grunebaum Mf, Mann Jj, Mathew Sj, Gallagher B, Mcloughlin Dm, Murrough Jw, Muthukumaraswamy S, Mcmillan R, Sumner R, Papakostas G, Fava M, Hock R, Phillips Jl, Blier P, Shiroma P, Šóš P, Su Tp, Chen Mh, Tiger M, Lundberg J, Wilkinson St, Wallace Ml

Molecular psychiatry 2022;27(12):5096-5112

 

Clinical and societal burden of incident major depressive disorder: A population-wide cohort study in Stockholm

Lundberg J, Cars T, Lööv SÅ, Söderling J, Tiihonen J, Leval A, Gannedahl A, Björkholm C, Själin M, Hellner C

Acta psychiatrica Scandinavica 2022;146(1):51-63

 

Serotonin 1B receptor density mapping of the human brainstem using positron emission tomography and autoradiography

Veldman Er, Varrone A, Varnas K, Svedberg Mm, Cselenyi Z, Tiger M, Gulyas B, Halldin C, Lundberg J

JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 2022;42(4):630-641

 

P11 (S100A10) as a potential predictor of ketamine response in patients with SSRI-resistant depression

Veldman Er, Mamula D, Jiang H, Tiger M, Ekman Cj, Lundberg J, Svenningsson P

Journal of affective disorders 2021;290():240-244

 

Serotonin transporter availability increases in patients recovering from a depressive episode

Svensson Je, Svanborg C, Plavén-sigray P, Kaldo V, Halldin C, Schain M, Lundberg J

Translational psychiatry 2021;11(1):264-

 

Serotonin transporter availability in adults with autism-a positron emission tomography study

Andersson M, Tangen Ä, Farde L, Bölte S, Halldin C, Borg J, Lundberg J

Molecular psychiatry 2021;26(5):1647-1658

 

A randomized placebo-controlled PET study of ketamine ' s effect on serotonin(1B) receptor binding in patients with SSRI-resistant depression

Tiger M, Veldman Er, Ekman Cj, Halldin C, Svenningsson P, Lundberg J

TRANSLATIONAL PSYCHIATRY 2020;10(1):159-

 

[11 C]raclopride positron emission tomography study of dopamine-D2/3 receptor binding in patients with severe major depressive episodes before and after electroconvulsive therapy and compared to control subjects

Tiger M, Svensson J, Liberg B, Saijo T, Schain M, Halldin C, Farde L, Lundberg J

Psychiatry and clinical neurosciences 2020;74(4):263-269

 

Validity and reliability of extrastriatal [11C]raclopride binding quantification in the living human brain

Svensson Je, Schain M, Plavén-sigray P, Cervenka S, Tiger M, Nord M, Halldin C, Farde L, Lundberg J

NeuroImage 2019;202():116143-

Bibliografi

https://www.researchgate.net/profile/Johan_Lundberg3 

JL
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2023-05-02