Hans Grönlunds forskargrupp - vår forskning

Vårt forskningsfokus är diagnos och botande behandling av kroniskt inflammatoriska sjukdomar och cancer.

Terapeutisk immundesign

Vi har en unik kompetens inom design och produktion av proteiner för analys av sjukdomsalstrande antikroppar och immunceller. Målet är att utveckla nya kliniska applikationer och vi arbetar målinriktat med att omvandla våra forskningsresultat till patientnytta. Vi tillämpar därför ett translationellt arbetssätt och har etablerade samarbeten med kliniskt verksamma forskare, SciLife Lab, biotekniska och medicinska företag, samt med akademiska forskargrupper i Sverige och utomlands.

Grönlund
Hans Grönlund Foto: Grönlund

Forskningsprojekt

  • Autoantigen i multipel skleros (MS)
  • Allergen som verktyg för diagnostik och behandling av allergisk sjukdom
  • Immunterapi för cancerbehandling

Läs mer om forskningen här

Utvalda publikationer

Evaluation of safety and efficacy as an adjuvant for the chitosan-based vaccine delivery vehicle ViscoGel in a single-blind randomised Phase I/IIa clinical trial.
Neimert-Andersson T, Binnmyr J, Enoksson M, Langebäck J, Zettergren L, Hällgren A, et al, Vaccine 2014 Oct;32(45):5967-74

Designing a multimer allergen for diagnosis and immunotherapy of dog allergic patients.
Nilsson O, Neimert-Andersson T, Bronge M, Grundström J, Sarma R, Uchtenhagen H, et al, PLoS ONE 2014 ;9(10):e111041

Dog saliva - an important source of dog allergens.
Polovic N, Wadén K, Binnmyr J, Hamsten C, Grönneberg R, Palmberg C, et al
Allergy 2013 ;68(5):585-92

Characterization of the dog lipocalin allergen Can f 6: the role in cross-reactivity with cat and horse.
Nilsson O, Binnmyr J, Zoltowska A, Saarne T, van Hage M, Grönlund H
Allergy 2012 Jun;67(6):751-7

Carbohydrate-based particles reduce allergic inflammation in a mouse model for cat allergy.
Neimert-Andersson T, Thunberg S, Swedin L, Wiedermann U, Jacobsson-Ekman G, Dahlén S, et al
Allergy 2008 May;63(5):518-26

The crystal structure of the major cat allergen Fel d 1, a member of the secretoglobin family.
Kaiser L, Grönlund H, Sandalova T, Ljunggren H, van Hage-Hamsten M, Achour A, et al
J. Biol. Chem. 2003 Sep;278(39):37730-5

The recombinant allergen-based concept of component-resolved diagnostics and immunotherapy (CRD and CRIT).
Valenta R, Lidholm J, Niederberger V, Hayek B, Kraft D, Grönlund H
Clin. Exp. Allergy 1999 Jul;29(7):896-904
 

Gruppmedlemmar

Forskargruppledare

Hans Grönlund

Forskargruppledare
Grönlund
K8 Klinisk neurovetenskap