Hans Grönlunds forskargrupp - vår forskning

Vårt forskningsfokus är diagnos och botande behandling av kroniskt inflammatoriska sjukdomar och cancer.

Terapeutisk immundesign

Vi har en unik kompetens inom design och produktion av proteiner för analys av sjukdomsalstrande antikroppar och immunceller. Målet är att utveckla nya kliniska applikationer och vi arbetar målinriktat med att omvandla våra forskningsresultat till patientnytta. Vi tillämpar därför ett translationellt arbetssätt och har etablerade samarbeten med kliniskt verksamma forskare, SciLife Lab, biotekniska och medicinska företag, samt med akademiska forskargrupper i Sverige och utomlands.

Grönlund
Hans Grönlund Foto: Grönlund

Forskningsprojekt

  • Autoantigen i multipel skleros (MS)
  • Allergen som verktyg för diagnostik och behandling av allergisk sjukdom
  • Immunterapi för cancerbehandling

Läs mer om forskningen här

Kontakt

Hans Grönlund

Senior forskare och forskargruppledare
Grönlund
K8 Klinisk neurovetenskap
HG
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2023-03-15