Signalering och cellulär heterogenitet vid cancer - Marco Gerling, Rune Toftgård

Cancer är en komplex sjukdom.
Vår grupp tar itu med tumörkomplexitet från olika vinklar, med fokus på signalvägar (Rune Toftgård) och cellulära interaktioner (Marco Gerling) i cancerutveckling och progression.

Mer detaljerad information finns på våra engelska sidor.

2023-07-19