Photo by Isabella Kramer on Unsplash

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Klinisk vetenskap, intervention och teknik utgör basen för gränssnittet mot den akademiska sjukvården. Historien visar att medicinska genombrott ofta uppstår oförutsett. Genom ett nära partnerskap mellan akademi och sjukvård kan nya, bättre och effektivare behandlingsmetoder tas fram. CLINTEC är en mycket aktiv utbildningsinstitution. Vi har ansvar för utbildning av audionomer, logopeder och röntgensjuksköterskor, omfattande medverkan i utbildning av blivande läkare samt av tandläkare.

Foto: Photo by Isabella Kramer on Unsplash

Aktuellt på CLINTEC

Nyheter

Kalender

Lediga jobb vid CLINTEC