Skip to main content

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Klinisk vetenskap, intervention och teknik utgör basen för gränssnittet mot den akademiska sjukvården. Historien visar att medicinska genombrott ofta uppstår oförutsett. Genom ett nära partnerskap mellan akademi och sjukvård kan nya, bättre och effektivare behandlingsmetoder tas fram. CLINTEC är en mycket aktiv utbildningsinstitution. Vi ger omfattande undervisning på kurser för blivande audionomer, logopeder, läkare, röntgensjuksköterskor och tandläkare.

Aktuellt

Utbildningsnämnden vid CLINTEC bjuder in alla lärare/handledare vid CLINTEC till en inspirationseftermiddag

Utbildningsnämnden vid CLINTEC bjuder in alla lärare/handledare vid CLINTEC till en inspirationseftermiddag

som handlar om FNs globala utvecklingsmål 2030 och hur vi knyter an till detta i vår undervisning.

Tid: Tisdag 26/11 kl 13-16

Plats: Sal 101, Alfred Nobels Allé 23 (Flemingsberg).

Anmälan: Via e-post till emma.liljegren@ki.se senast 18/11

Olav Rooijackers får 4,8 miljoner från Vetenskapsrådet

Olav Rooijackers får 4,8 miljoner från Vetenskapsrådet

Vi gratulerar professor Olav Rooijackers på enheten för anestesi och intensivvård som har tilldelats ett anslag från Vetenskapsrådet på 4,8 miljoner kronor under perioden 2020-2023 för sitt projekt ” Autofagi vid organsvikt i samband med kritisksjukdom”.

Kalender

Nyheter

ÅC
Åsa Catapano
2019-11-13