Skip to main content

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Klinisk vetenskap, intervention och teknik utgör basen för gränssnittet mot den akademiska sjukvården. Historien visar att medicinska genombrott ofta uppstår oförutsett. Genom ett nära partnerskap mellan akademi och sjukvård kan nya, bättre och effektivare behandlingsmetoder tas fram. CLINTEC är en mycket aktiv utbildningsinstitution. Vi ger omfattande undervisning på kurser för blivande audionomer, logopeder, läkare, röntgensjuksköterskor och tandläkare.

Aktuellt

Kalender

Nyheter

Lediga jobb vid CLINTEC