Annika Viljamaa

Annika Viljamaa

Doktorand
E-postadress: annika.viljamaa@ki.se
Besöksadress: KI, inst för klinisk vetenskap,intervention och teknik, 14186 Huddinge
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLT Kirurgi o onkologi Gerling, 171 77 Stockholm

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI