Axel Abeleins grupp

Felveckning av proteiner och bildning av kors-β-strukturerade amyloidfibriller är kopplade till många neurodegenerativa störningar men är också byggstenarna i nya biomaterial. Vår forskning syftar till att förstå de underliggande mekanismerna för amyloidbildning för att både hitta behandlingsstrategier mot demenssjukdomar, särskilt Alzheimers sjukdom, och för att utveckla nya proteinbaserade material.

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.

Profile image

Axel Abelein

Gruppledare
AA
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2024-02-22