Genetiska mekanismer för åldrande - Maria Eriksson

Vår forskning rör de genetiska mekanismer som bidrar till åldersrelaterad försämring av vävnader samt utveckling av åldersrelaterade sjukdomar. Ansamling av mutationer i kroppens celler sk. somatiska mutationer är på väg att bli ett vedertaget kännetecken för åldrande. Denna process pågår ständigt i våra celler och ger upphov till celler med olika genetisk uppbyggnad.

Majoriteten av somatiska mutationer tros ha liten betydelse, men en del påskyndar sjukdom eller åldrande, och andra kan vara direkt sjukdomsorsakande som vid cancer.

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.

Profile image

Maria Eriksson

Gruppledare och Professor
ME
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2023-09-01