Jonas Berghs forskargrupp

Jonas Bergh's research group

 

Målsättningen med vår forskning är att åstadkomma bättre och effektivare bröstcancerbehandlingar; utan att öka frekvensen av allvarlig behandlingsrelaterad toxicitet. Vi genomför och analyserar prospektiva och randomiserade kliniska studier, och utför analyser av prognos- och behandlingsprediktiva faktorer; samt analyserar/validerar dessa i populationsderiverade patientmaterial, både i primär och metastatisk bröstcancer. Vi vill ytterligare utveckla strategierna med skräddarsydda behandlingar, syftande till att identifiera markörer för individbaserade behandlingsval inom konceptet för ”precisionsmedicin”.

Globalt uppskattades 2,1 miljoner kvinnor få en bröstcancerdiagnos år 2018, den årliga mortaliteteten uppskattades till omkring 626 679 dödsfall. I Sverige fick 10 319 kvinnor en bröstcancerdiagnos under 2017, och 1 407 kvinnor avled i bröstcancer år 2018. För svenska bröstcancerpatienter är överlevnaden bland de bästa i Europa. (Neo)adjuvanta terapier och tidig diagnostik har förbättrat prognosen avsevärt. Kombinationen av kemoterapi, endokrin terapi och anti-HER2 terapier ger en minst halverad risk att dö, utöver HER2-basal terapi finns det tydliga indikationer på att immunterapi i dagsläget synes ha sitt potentiella tilläggsvärde vid framför allt trippelnegativ bröstcancer men även vid HER2-positiv sjukdom. Patienter med metastaserande bröstcancer har en mycket sämre prognos och medianöverlevnaden varierar mellan 1,5-3 år, vi har visat att överlevnaden efter loko-regionala recidiv har förbättrats över tid.

Vår forskning omfattar analyser av sekvenseringsdata, genexpressionsdata och proteinuttryck samt hur dessa skiljer sig åt mellan primärtumörer och återfall, och analysresultaten relateras till olika kliniska data. Våra exomsekvenseringsdata visar betydande intra-/intermetastas-heterogenitet och förändring över tid, styrkande tidigare fynd avseende markerad diskrepans mellan primärtumör/metastaser för ER och PR. Immunsignaturer/TILs i tumörer synes ha betydelse för effekt av kemoterapi. Randomiserade kliniska studier genomförs utgående från aktuella analysresultat. Flera prospektiva randomiserade studier bedrivs syftande till att förbättra recidivfri överlevnad och totalöverlevnaden vid bröstcancer; vi utvärderar alternativ till/förbättringar av nuvarande standardbehandlingar. Kemoterapi, endokrin terapi och anti-HER2 terapier i olika sekvens och kombinationer används neoadjuvant och adjuvant beroende på sjukdomens biologi och risken för återfall. I studierna utförs molekylär karakterisering av biopsier och blod, samt jämförelser av individanpassade läkemedelsdoser baserade på registrerade toxiciteter. Neoadjuvant behandling har en stor fördel jämfört med adjuvant behandling; patienter som inte svarar på behandling kan erbjudas en annan pre- eller postkirurgisk behandling och därmed få ett bättre utfall; vi har i praktiken använt cross-over strategier i en pågående prospektiv randomiserad studie. En surrogatmarkör vid neoadjuvant terapi är patologisk komplett respons (pCR).

Övergripande syften med våra strategier är att åstadkomma bästa möjliga primärbehandling syftande till bot och i återfallssituationen optimera behandlingar applicerade ad modum precisions-cancermedicin för förlängd överlevnad med god livskvalité.

Gruppmedlemmar

Jonas Bergh, professor, gruppledare
Susanne Agartz, biomedicinsk analytiker
Amandine Anastácio, PhD, postdoc
Aafke Duinmeijer, student
Helen Eriksson, administratör
Louise Eriksson-Bergman, MD, PhD
Theodoros Foukakis, MD, PhD, docent
Johanna Furuhjelm, PhD, Forskningskoordinator Cancerforskning KI
Alaa Haidar, MD
Xia Hao, MSc, doktorand
Thomas Hatschek, MD, PhD, docent
Elham Hedayati, MD, PhD
Gry Johansen, MD, doktorand
Luisa Kessler, MD, doktorand
Johanna Klinge, PhD forskningsingenjör
Elisabet Lidbrink, MD, PhD
Anna Marklund, MD, doktorand
Alexios Matikas, MD, PhD
Antroula Papakonstantinou, MD, doktorand
Kenny Rodriguez-Wallberg, MD, PhD, docent
Per Rydberg, PhD, forskare
Emmanouil Sifakis, PhD, bioinformatiker
Nick Tobin, PhD, docent
Birgitta Wallberg, MD, PhD
Nils Wilking, MD, PhD, docent
Ulla Wilking, PhD
Hanjing Xie, MD, PhD, docent
Ioannis Zerdes, MD, doktorand

Utvalda publikationer

 

Complete sequencing of the p53 gene provides prognostic information in breast cancer patients, particularly in relation to adjuvant systemic therapy and radiotherapy.
Bergh J, Norberg T, Sjögren S, Lindgren A, Holmberg L
Nat. Med. 1995 Oct;1(10):1029-34

Positron emission tomography studies in patients with locally advanced and/or metastatic breast cancer: a method for early therapy evaluation?
Jansson T, Westlin JE, Ahlström H, Lilja A, Långström B, Bergh J
J. Clin. Oncol. 1995 Jun;13(6):1470-7

Tailored fluorouracil, epirubicin, and cyclophosphamide compared with marrow-supported high-dose chemotherapy as adjuvant treatment for high-risk breast cancer: a randomised trial. Scandinavian Breast Group 9401 study.
Bergh J, Wiklund T, Erikstein B, Lidbrink E, Lindman H, Malmström P, et al
Lancet 2000 Oct;356(9239):1384-91

Growth-inhibitory and tumor- suppressive functions of p53 depend on its repression of CD44 expression.
Godar S, Ince TA, Bell GW, Feldser D, Donaher JL, Bergh J, et al
Cell 2008 Jul;134(1):62-73

TP53 status for prediction of sensitivity to taxane versus non-taxane neoadjuvant chemotherapy in breast cancer (EORTC 10994/BIG 1-00): a randomised phase 3 trial.
Bonnefoi H, Piccart M, Bogaerts J, Mauriac L, Fumoleau P, Brain E, et al
Lancet Oncol. 2011 Jun;12(6):527-39

Comparisons between different polychemotherapy regimens for early breast cancer: meta-analyses of long-term outcome among 100,000 women in 123 randomised trials.
Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG), Peto R, Davies C, Godwin J, Gray R, Pan HC, Clarke M, Cutter D, Darby S, McGale P, Taylor C, Wang YC, Bergh J, Di Leo A, Albain K, Swain S, Piccart M, Pritchard K.
Lancet 2012 Feb;379(9814):432-44

Clinically used breast cancer markers such as estrogen receptor, progesterone receptor, and human epidermal growth factor receptor 2 are unstable throughout tumor progression.

Lindström LS, Karlsson E, Wilking UM, Johansson U, Hartman J, Lidbrink EK, et al
J. Clin. Oncol. 2012 Jul;30(21):2601-8

Effect of Tailored Dose-Dense Chemotherapy vs Standard 3-Weekly Adjuvant Chemotherapy on Recurrence-Free Survival Among Women With High-Risk Early Breast Cancer: A Randomized Clinical Trial.
Foukakis T, von Minckwitz G, Bengtsson NO, Brandberg Y, Wallberg B, Fornander T, et al
JAMA 2016 11;316(18):1888-1896

20-Year Risks of Breast-Cancer Recurrence after Stopping Endocrine Therapy at 5 Years.
Pan H, Gray R, Braybrooke J, Davies C, Taylor C, McGale P, et al
N. Engl. J. Med. 2017 11;377(19):1836-1846

Evolutionary history of metastatic breast cancer reveals minimal seeding from axillary lymph nodes.
Ullah I, Karthik GM, Alkodsi A, Kjällquist U, Stålhammar G, Lövrot J, et al
J. Clin. Invest. 2018 04;128(4):1355-1370

Increasing the dose intensity of chemotherapy by more frequent administration or sequential scheduling: a patient-level meta-analysis of 37 298 women with early breast cancer in 26 randomised trials.
Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group* (EBCTCG)
(*Jonas Bergh member of Steering Committee & co-Chairman for EBCTCG and writing committee
Lancet, 393:1440-1452, 2019

An HIF-1α/VEGF-A Axis in Cytotoxic T Cells Regulates Tumor Progression.
Palazon A, Tyrakis PA, Macias D, Veliça P, Rundqvist H, Fitzpatrick S, et al
Cancer Cell 2017 11;32(5):669-683.e5

Chemoresistance Evolution in Triple-Negative Breast Cancer Delineated by Single-Cell Sequencing.
Kim C, Gao R, Sei E, Brandt R, Hartman J, Hatschek T, et al
Cell 2018 05;173(4):879-893.e13

Fullständig publikationslista september 2019