Jonas Berghs forskargrupp

Vår målsättning är att utföra kliniska/translationella/prekliniska bröstcancerstudier för att bättre förstå och förutsäga varje patients unika läkemedelskänslighet, förbättra överlevnaden vid bröstcancer och undvika behandlingsrelaterad toxicitet.

Jonas Bergh's research group

Bakgrund

Bröstcancer är den vanligaste cancertypen hos kvinnor globalt, och år 2018 uppskattades 2,1 miljoner kvinnor få en bröstcancerdiagnos. I Sverige fick ca 8000 individer 10,063 bröstcancerdiagnoser år 2018, och 1 353 kvinnor avled i bröstcancer år 2019.

Metoder

Genom analyser av prognostiska och prediktiva faktorer i prospektiva och randomiserade kliniska studier är vår målsättning att åstadkomma en förbättrad behandlingsselektion, inklusive tillägg till standardbehandlingar. Populationsderiverade patientmaterial utnyttjas för att evaluera och validera faktorerna, och biopsi- och blodprovstagning utförs för molekylär karakterisering. Sekvenserings-, gensignatur- (även immunrelaterade gensignaturer), och proteindata-immunohistokemi-data analyseras i primärtumörer som prognos- och behandlingsprediktiva faktorer, samt under tumörprogression och i motsvarande metastaser.

Aktuella projekt

  • I den genomförda randomiserade s.k. PANTHER-studien samt i avslutade neoadjuvanta projekt (t.ex. TP-studien, PROMIX, PREDIX Her-2) är vår målsättning att identifiera ytterligare prediktiva faktorer. Vi kommer också att relatera SNP-data till givna dosnivåer (PANTHER) för individuella patienter/patientgrupper för att undersöka om man kan identifiera dem som tolererat högre eller lägre doser med samma grad av toxicitet.
  • Vid neoadjuvant behandling kan de patienter som inte svarar på behandlingen erbjudas annan terapi, vilket därigenom kan förbättra behandlingsutfallet på ett sätt som inte är möjligt vid adjuvant behandling. En surrogatmarkör vid neoadjuvant terapi är patologisk komplett respons (pCR). Vi undersöker också mekanismen för cytotoxiska effekter; av särskilt intresse för patienter med ER-positiv cancer, eftersom effekterna kan vara associerade med vissa immunrelaterade markörer. Parallellt med övriga forskningsstudier är avsikten också att på sikt kunna belysa effekten av Covid-19-pandemin på strategier för hantering av bröstcancer och hur den kan ha påverkat prognosen.

Sammanfattningsvis är målsättningen med våra strategier att utnyttja analyser av randomiserade kliniska studier i den neoadjuvanta, adjuvanta samt i den metastatiska situationen för att åstadkomma individbaserade behandlingar, reducera risken för återfall och biverkningar samt förbättra överlevnaden för bröstcancerpatienter.

Gruppmedlemmar

Jonas Bergh, professor, gruppledare
Susanne Agartz, biomedicinsk analytiker
Renske Altena, MD, PhD, postdoc
Amandine Anastácio, PhD, postdoc
Evangelia Daskalakis, PhD, forskningsadministratör Cancerforskning KI
Aafke Duinmeijer, student
Helen Eriksson, administratör
Louise Eriksson-Bergman, MD, PhD
Theodoros Foukakis, MD, PhD, docent, lektor
Johanna Furuhjelm, PhD, forskningskoordinator Cancerforskning KI
Anna-Maria Georgoudaki, PhD
Alaa Haidar, MD, doktorand
Xia Hao, MSc, doktorand
Thomas Hatschek, MD, PhD, docent
Elham Hedayati, MD, PhD
Gry Johansen, MD, doktorand
Aina Johnsson, PhD
Malthe Jacob Erik Karlsson, MD
Luisa Kessler, MD, doktorand
Una Kjällquist, MD, PhD
Johanna Klinge, PhD, forskningsingenjör
Elisabet Lidbrink, MD, PhD
Annelie Liljegren, MD, PhD, docent
Carin Elisabeth Ingegerd Lindén, MD
John Lövrot, PhD, bioinformatiker
Anna Marklund, MD, doktorand
Alexios Matikas, MD, PhD, docent
Hanna Nilsson, PhD, projektsamordnare
Antroula Papakonstantinou, MD, PhD, postdoc
Kenny Rodriguez-Wallberg, MD, PhD, adjungerad professor
Per Rydberg, PhD, forskare
Mattie Salim, MD, doktorand
Hana Shabana, MD, doktorand
Emmanouil Sifakis, PhD, bioinformatiker
Fredrik Strand, MD, PhD
Nick Tobin, PhD, docent
Birgitta Wallberg, MD, PhD
Kang Wang, MD
Nils Wilking, MD, PhD, docent
Ulla Wilking, PhD
Hanjing Xie, MD, PhD, docent
Ioannis Zerdes, MD, PhD, postdoc
Yajing Zhu, doktorand

Utvalda publikationer

Complete sequencing of the p53 gene provides prognostic information in breast cancer patients, particularly in relation to adjuvant systemic therapy and radiotherapy.
Bergh J, Norberg T, Sjögren S, Lindgren A, Holmberg L
Nat. Med. 1995 Oct;1(10):1029-34

Positron emission tomography studies in patients with locally advanced and/or metastatic breast cancer: a method for early therapy evaluation?
Jansson T, Westlin JE, Ahlström H, Lilja A, Långström B, Bergh J
J. Clin. Oncol. 1995 Jun;13(6):1470-7

Tailored fluorouracil, epirubicin, and cyclophosphamide compared with marrow-supported high-dose chemotherapy as adjuvant treatment for high-risk breast cancer: a randomised trial. Scandinavian Breast Group 9401 study.
Bergh J, Wiklund T, Erikstein B, Lidbrink E, Lindman H, Malmström P, Kellokumpu-Lehtinen P, Bengtsson N O, Söderlund G, Anker G, Wist E, Ottosson S, Salminen E, Ljungman P, Holte H, Nilsson J, Blomqvist C, Wilking N
Lancet 2000 Oct;356(9239):1384-91

Growth-inhibitory and tumor- suppressive functions of p53 depend on its repression of CD44 expression.
Samuel Godar, Tan A Ince, George W Bell, David Feldser, Joana Liu Donaher, Jonas Bergh, Anne Liu, Kevin Miu, Randolph S Watnick, Ferenc Reinhardt, Sandra S McAllister, Tyler Jacks, Robert A Weinberg
Cell 2008 Jul;134(1):62-73

TP53 status for prediction of sensitivity to taxane versus non-taxane neoadjuvant chemotherapy in breast cancer (EORTC 10994/BIG 1-00): a randomised phase 3 trial.
Hervé Bonnefoi, Martine Piccart, Jan Bogaerts, Louis Mauriac, Pierre Fumoleau, Etienne Brain, Thierry Petit, Philippe Rouanet, Jacek Jassem, Emmanuel Blot, Khalil Zaman, Tanja Cufer, Alain Lortholary, Elisabet Lidbrink, Sylvie André, Saskia Litière, Lissandra Dal Lago, Véronique Becette, David A Cameron, Jonas Bergh, Richard Iggo, EORTC 10994/BIG 1-00 Study Investigators
Lancet Oncol. 2011 Jun;12(6):527-39

Comparisons between different polychemotherapy regimens for early breast cancer: meta-analyses of long-term outcome among 100,000 women in 123 randomised trials.
Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group* (EBCTCG).
(*Jonas Bergh member of Steering Committee & writing committee).
Lancet 2012 Feb;379(9814):432-44

Clinically used breast cancer markers such as estrogen receptor, progesterone receptor, and human epidermal growth factor receptor 2 are unstable throughout tumor progression.
Lindström LS, Karlsson E, Wilking UM, Johansson U, Hartman J, Lidbrink EK, Hatschek T, Skoog L, Bergh, J.
J. Clin. Oncol. 2012 Jul;30(21):2601-8

Effect of Tailored Dose-Dense Chemotherapy vs Standard 3-Weekly Adjuvant Chemotherapy on Recurrence-Free Survival Among Women With High-Risk Early Breast Cancer: A Randomized Clinical Trial.
Foukakis T, von Minckwitz G, Bengtsson NO, Brandberg Y, Wallberg B, Fornander T, Mlineritsch B, Schmatloch S, Singer CF, Steger G, Egle D, Karlsson E, Carlsson L, Loibl S, Untch M, Hellström M, Johansson H, Anderson H, Malmström P, Gnant M, Greil R, Möbus V, Bergh J; Swedish Breast Cancer Group (SweBCG), the German Breast Group (GBG), and the Austrian Breast & Colorectal Cancer Study Group (ABCSG).
JAMA 2016 11;316(18):1888-1896

20-Year Risks of Breast-Cancer Recurrence after Stopping Endocrine Therapy at 5 Years.
Pan H, Gray R, Braybrooke J, Davies C, Taylor C, McGale P, Peto R, Pritchard KI, Bergh J, Dowsett M, Hayes DF; EBCTCG.
N. Engl. J. Med. 2017 11;377(19):1836-1846

An HIF-1α/VEGF-A Axis in Cytotoxic T Cells Regulates Tumor Progression.
Palazon A, Tyrakis PA, Macias D, Veliça P, Rundqvist H, Fitzpatrick S, Vojnovic N, Phan AT, Loman N, Hedenfalk I, Hatschek T, Lövrot J, Foukakis T, Goldrath AW, Bergh J, Johnson RS.
Cancer Cell 2017 11;32(5):669-683.e5

Chemoresistance Evolution in Triple-Negative Breast Cancer Delineated by Single-Cell Sequencing.
Kim C, Gao R, Sei E, Brandt R, Hartman J, Hatschek T, Crosetto N, Foukakis T, Navin NE.
Cell 2018 05;173(4):879-893.e13

Evolutionary history of metastatic breast cancer reveals minimal seeding from axillary lymph nodes.
Ullah I, Karthik GM, Alkodsi A, Kjällquist U, Stålhammar G, Lövrot J, Martinez NF, Lagergren J, Hautaniemi S, Hartman J, Bergh J.
J. Clin. Invest. 2018 04;128(4):1355-1370

Increasing the dose intensity of chemotherapy by more frequent administration or sequential scheduling: a patient-level meta-analysis of 37 298 women with early breast cancer in 26 randomised trials.
Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group* (EBCTCG)
(*Jonas Bergh member of Steering Committee & co-Chairman for EBCTCG and writing committee
Lancet, 393:1440-1452, 2019

Avoiding over- and undertreatment in patients with resected node-positive breast cancer with the use of gene expression signatures: are we there yet?
Matikas A, Foukakis T, Swain S, Bergh J.
Ann Oncol. 2019 Jul 1;30(7):1044-1050.

Pembrolizumab for Early Triple-Negative Breast Cancer.
Schmid P, Cortes J, Pusztai L, McArthur H, Kümmel S, Bergh J, Denkert C, Park YH, Hui R, Harbeck N, Takahashi M, Foukakis T, Fasching PA, Cardoso F, Untch M, Jia L, Karantza V, Zhao J, Aktan G, Dent R, O'Shaughnessy J; KEYNOTE-522 Investigators.
N Engl J Med. 2020 Feb 27;382(9):810-821.

Caring for patients with cancer in the COVID-19 era.
van de Haar J, Hoes LR, Coles CE, Seamon K, Fröhling S, Jäger D, Valenza F, de Braud F, De Petris L, Bergh J, Ernberg I, Besse B, Barlesi F, Garralda E, Piris-Giménez A, Baumann M, Apolone G, Soria JC, Tabernero J, Caldas C, Voest EE.
Nat Med. 2020 May;26(5):665-671.

Fullständig publikationslista november 2020