Jonas Berghs forskargrupp

Forskningen syftar till att identifiera strategier för rätt behandlingsval till bröstcancerpatienter, baserat på riskprofiler och behandlingsprediktiva markörer. De beskrivna projekten är alla exempel på ”Team science” med flera av de deltagande forskarna varande ansvariga för olika delar, i tät samverkan med olika medlemmar i gruppen.

Jonas Bergh's research group

Bakgrund

Bröstcancer är globalt den vanligaste maligniteten hos kvinnor, med ca 2,3 miljoner bröstcancerdiagnoser per år. I Sverige rapporterades 10 043 bröstcancerdiagnoser hos kvinnor år 2020 och 1 385 kvinnor dog i bröstcancer samma år. Minskande dödlighet i bröstcancer har registrerats i många länder, sannolikt beroende på användningen av olika systemiska preoperativa (neoadjuvanta)  / adjuvanta terapier och till del på tidig upptäckt genom mammografiscreening. En nyckelfråga är varför tidig bröstcancer som behandlas i den adjuvanta eller neoadjuvanta situationen är botbar i allt större utsträckning, medan metastaserande bröstcancer sällan botas med nuvarande diagnostiska och terapeutiska medel. Neoadjuvant behandling används numera rutinmässigt för Her-2 positiv och trippelnegativ bröstcancer; den stora fördelen är att man kan modifiera behandlingen vid bristande behandlingssvar, detta är ”aldrig” möjligt vid postoperativ (adjuvant) behandling. Det är av stor vikt att förstå hur resistensmekanismerna i den makrometastatiska miljön skiljer sig från den mikrometastatiska miljön.

Metoder

Forskningen omfattar kliniska/translationella bröstcancerstudier med kombinationer av konventionella cancerläkemedel, målstyrda läkemedel och immunrelaterad behandling samt populationsbaserade material, syftande till bättre behandlings- och doseringsstrategier. Forskningsteamet studerar sekvenserings- och gensignaturdata, proteindata (immunohistokemi) och immunmikromiljön i primärtumörer (idealt med analys av multipla biopsier över tid/under neoadjuvant behandling) för att identifiera och utvärdera prognos- och behandlingsprediktiva faktorer. Faktorerna studeras även under tumörprogression och i motsvarande metastaser då tumörmaterial finns tillgängligt för analys, för att undersöka förändringar i tumörernas biologi.

Aktuella projekt

  • Translationella analyser av biopsimaterial samt blod från den genomförda randomiserade PANTHER-studien pågår. Dessa omfattar analyser av immunogenomiska faktorer och andra biomarkörer korrelerade till kliniska parametrar. Genotypningsdata relateras till given dosnivå, typ av toxicitet och grad versus utfall, samt rapporterad livskvalitet.
  • Motsvarande translationella analyser utförs i de neoadjuvanta studierna EORTC10994/BIG1–00, PROMIX, PREDIX HER2.
  • Ytterligare studier pågår och planeras i populationsbaserade material samt registerbaserade bröstcancerdata, omfattande såväl tidig som metastaserande bröstcancer.

Sammantaget syftar forskningen till att utforma individbaserade koncept – precisionsmedicin, för att förhindra återfall av bröstcancer, samt bevara eller förbättra patienternas livskvalitet och totalöverlevnad.

Gruppmedlemmar

Jonas Bergh, professor, gruppledare
Susanne Agartz, biomedicinsk analytiker
Renske Altena, MD, PhD, postdoc
Caroline Boman, MD, doktorand
Aafke Duinmeijer, MD, doktorand
Helen Eriksson, administratör
Louise Eriksson-Bergman, MD, PhD
Theodoros Foukakis, MD, PhD, docent, universitetslektor
Johanna Furuhjelm, PhD, forskningskoordinator Cancerforskning KI
Francesco Gatto, PhD
Anna-Maria Georgoudaki, PhD
Thomas Hatschek, MD, PhD, docent
Elham Hedayati, MD, PhD, docent
Dagmara Kaczynska PhD forskningsadministratör Cancerforskning KI
Luisa Kessler, MD, doktorand
Una Kjällquist, MD, PhD
Johanna Klinge, PhD, forskningsingenjör
Maria Kouvaraki, MD, PhD
Elisabet Lidbrink, MD, PhD
Annelie Liljegren, MD, PhD, docent
John Lövrot, PhD, bioinformatiker
Georgios Manikis, PhD
Alexios Matikas, MD, PhD, docent
Antroula Papakonstantinou, MD, PhD, postdoc
Kenny Rodriguez-Wallberg, MD, PhD, adjungerad professor
Per Rydberg, PhD, forskningsspecialist
Dimitrios Salgkamis, doktorand
Emmanouil Sifakis, PhD, bioinformatiker
Fredrik Strand, MD, PhD, docent
Jacob Thurell, MD, doktorand
Maria Angeliki Toli, MD, forskningsassistent
Nikolaos Tsiknakis, doktorand
Evangelos Tzoras, doktorand
Birgitta Wallberg, MD, PhD
Kang Wang, MD, doktorand
Nils Wilking, MD, PhD, docent
Ulla Wilking, PhD
Hanjing Xie, MD, PhD, docent
Ioannis Zerdes, MD, PhD, postdoc
Yajing Zhu, doktorand

Utvalda publikationer

Aromatase inhibitors versus tamoxifen in premenopausal women with oestrogen receptor-positive early-stage breast cancer treated with ovarian suppression: a patient-level meta-analysis of 7030 women from four randomised trials. 
Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG; Jonas Bergh member of Steering Committee & co-Chairman for EBCTCG & writing committee).
Lancet Oncol. 2022 Mar;23(3):382-392.

The value of anticancer drugs - a regulatory view.
Pignatti F, Wilking U, Postmus D, Wilking N, Delgado J, Bergh J
Nat Rev Clin Oncol 2022 03;19(3):207-215

Event-free Survival with Pembrolizumab in Early Triple-Negative Breast Cancer.
Schmid P, Cortes J, Dent R, Pusztai L, McArthur H, Kümmel S, Bergh J, Denkert C, Park YH, Hui R, Harbeck N, Takahashi M, Untch M, Fasching PA, Cardoso F, Andersen J, Patt D, Danso M, Ferreira M, Mouret-Reynier MA, Im SA, Ahn JH, Gion M, Baron-Hay S, Boileau JF, Ding Y, Tryfonidis K, Aktan G, Karantza V, O'Shaughnessy J,
N Engl J Med 2022 02;386(6):556-567

Interplay between copy number alterations and immune profiles in the early breast cancer Scandinavian Breast Group 2004-1 randomized phase II trial: results from a feasibility study.
Zerdes I, Simonetti M, Matikas A, Harbers L, Acs B, Boyaci C, Zhang N, Salgkamis D, Agartz S, Moreno-Ruiz P, Bai Y, Rimm DL, Hartman J, Mezheyeuski A, Bergh J, Crosetto N, Foukakis T
NPJ Breast Cancer 2021 Nov;7(1):144

Neoadjuvant Trastuzumab, Pertuzumab, and Docetaxel vs Trastuzumab Emtansine in Patients With ERBB2-Positive Breast Cancer: A Phase 2 Randomized Clinical Trial.
Hatschek T, Foukakis T, Bjöhle J, Lekberg T, Fredholm H, Elinder E, Bosch A, Pekar G, Lindman H, Schiza A, Einbeigi Z, Adra J, Andersson A, Carlsson L, Dreifaldt AC, Isaksson-Friman E, Agartz S, Azavedo E, Grybäck P, Hellström M, Johansson H, Maes C, Zerdes I, Hartman J, Brandberg Y, Bergh J
JAMA Oncol 2021 09;7(9):1360-1367

Trastuzumab for early-stage, HER2-positive breast cancer: a meta-analysis of 13 864 women in seven randomised trials.
Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative group (EBCTCG; Jonas Bergh member of Steering Committee & co-Chairman for EBCTCG & writing committee).
Lancet Oncol. 2021 Aug;22(8):1139-1150

Caring for patients with cancer in the COVID-19 era.
van de Haar J, Hoes LR, Coles CE, Seamon K, Fröhling S, Jäger D, Valenza F, de Braud F, De Petris L, Bergh J, Ernberg I, Besse B, Barlesi F, Garralda E, Piris-Giménez A, Baumann M, Apolone G, Soria JC, Tabernero J, Caldas C, Voest EE
Nat Med 2020 05;26(5):665-671

Pembrolizumab for Early Triple-Negative Breast Cancer.
Schmid P, Cortes J, Pusztai L, McArthur H, Kümmel S, Bergh J, Denkert C, Park YH, Hui R, Harbeck N, Takahashi M, Foukakis T, Fasching PA, Cardoso F, Untch M, Jia L, Karantza V, Zhao J, Aktan G, Dent R, O'Shaughnessy J,
N Engl J Med 2020 02;382(9):810-821

Avoiding over- and undertreatment in patients with resected node-positive breast cancer with the use of gene expression signatures: are we there yet?
Matikas A, Foukakis T, Swain S, Bergh J
Ann Oncol 2019 07;30(7):1044-1050

Increasing the dose intensity of chemotherapy by more frequent administration or sequential scheduling: a patient-level meta-analysis of 37 298 women with early breast cancer in 26 randomised trials.
Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG; Jonas Bergh member of Steering Committee & co-Chairman for EBCTCG & writing committee).
Lancet. 2019 Apr 6;393(10179):1440-1452

Dose tailoring of adjuvant chemotherapy for breast cancer based on hematologic toxicities: further results from the prospective PANTHER study with focus on obese patients.
Matikas A, Foukakis T, Moebus V, Greil R, Bengtsson NO, Steger GG, Untch M, Johansson H, Hellström M, Malmström P, Gnant M, Loibl S, Bergh J
Ann Oncol 2019 01;30(1):109-114

Chemoresistance Evolution in Triple-Negative Breast Cancer Delineated by Single-Cell Sequencing.
Kim C, Gao R, Sei E, Brandt R, Hartman J, Hatschek T, Crosetto N, Foukakis T, Navin NE
Cell 2018 05;173(4):879-893.e13

Evolutionary history of metastatic breast cancer reveals minimal seeding from axillary lymph nodes.
Ullah I, Karthik GM, Alkodsi A, Kjällquist U, Stålhammar G, Lövrot J, Martinez NF, Lagergren J, Hautaniemi S, Hartman J, Bergh J
J Clin Invest 2018 04;128(4):1355-1370

20-Year Risks of Breast-Cancer Recurrence after Stopping Endocrine Therapy at 5 Years.
Pan H, Gray R, Braybrooke J, Davies C, Taylor C, McGale P, Peto R, Pritchard KI, Bergh J, Dowsett M, Hayes DF, Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG; Jonas Bergh member of Steering Committee & writing committee).
N Engl J Med 2017 11;377(19):1836-1846

An HIF-1α/VEGF-A Axis in Cytotoxic T Cells Regulates Tumor Progression.
Palazon A, Tyrakis PA, Macias D, Veliça P, Rundqvist H, Fitzpatrick S, Vojnovic N, Phan AT, Loman N, Hedenfalk I, Hatschek T, Lövrot J, Foukakis T, Goldrath AW, Bergh J, Johnson RS
Cancer Cell 2017 11;32(5):669-683.e5

Effect of Tailored Dose-Dense Chemotherapy vs Standard 3-Weekly Adjuvant Chemotherapy on Recurrence-Free Survival Among Women With High-Risk Early Breast Cancer: A Randomized Clinical Trial.
Foukakis T, von Minckwitz G, Bengtsson NO, Brandberg Y, Wallberg B, Fornander T, Mlineritsch B, Schmatloch S, Singer CF, Steger G, Egle D, Karlsson E, Carlsson L, Loibl S, Untch M, Hellström M, Johansson H, Anderson H, Malmström P, Gnant M, Greil R, Möbus V, Bergh J,
JAMA 2016 11;316(18):1888-1896

Clinically used breast cancer markers such as estrogen receptor, progesterone receptor, and human epidermal growth factor receptor 2 are unstable throughout tumor progression.
Lindström LS, Karlsson E, Wilking UM, Johansson U, Hartman J, Lidbrink EK, Hatschek T, Skoog L, Bergh J
J Clin Oncol 2012 Jul;30(21):2601-8

Comparisons between different polychemotherapy regimens for early breast cancer: meta-analyses of long-term outcome among 100,000 women in 123 randomised trials.
Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG; Jonas Bergh member of Steering Committee & writing committee).
Lancet. 2012 Feb;379(9814):432-44

TP53 status for prediction of sensitivity to taxane versus non-taxane neoadjuvant chemotherapy in breast cancer (EORTC 10994/BIG 1-00): a randomised phase 3 trial.
Bonnefoi H, Piccart M, Bogaerts J, Mauriac L, Fumoleau P, Brain E, Petit T, Rouanet P, Jassem J, Blot E, Zaman K, Cufer T, Lortholary A, Lidbrink E, André S, Litière S, Lago LD, Becette V, Cameron DA, Bergh J, Iggo R,
Lancet Oncol 2011 Jun;12(6):527-39

Fullständig publikationslista juni 2022

Erika Rindsjö
2023-11-17