Team Bence Réthi

Vårt fokus är att öka förståelsen av tidiga sjukdomsmekanismer vid reumatoid artrit genom att studera individer i risk för RA tillsammans med immunologiska och molekylära studier i cell och djurmodeller. Detaljerad förståelse av sjukdomsmekanismer och biologiska processer är viktiga för att kunna identifiera nya behandlingsmål och intervenera med sjukdomsutvecklingen.

Team Bence Réthi ingår i forskargruppen: Translationell inflammationsforskning.

Translationell Forskning i Reumatoid Artrit

Reumatoid Artrit (RA) är en kronisk autoimmun sjukdom som orsakar inflammation med skador på led och benstrukturer. I Sverige utvecklar 0.7 % av befolkningen RA vilket medför stort lidande i form av smärta, nedsatt rörlighet och genomsnittlig förkortad livslängd. Trots senaste tidens forsknings framgångar krävs oftast livslång immundämpande behandling med risk för biverkningar och otillräcklig effekt. Det finns därför fortsatt behov av nya effektivare terapier och allra särskilt behandlingar som kan förebygga sjukdomsutvecklingen i en mycket tidig fas.

Majoriteten av RA patienterna har autoantikroppar som binder till modifierade proteiner vid sjukdomsdiagnos. Autoantikroppar kan dock detekteras i blodet flera år innan sjukdomen bryter ut och vi har visat att dessa autoantikroppar kan utlösa smärta och skador i led och ben. Vi har också identifierat olika celltyper i leder och benvävnad som är känsliga för dessa autoantikroppar och, tillsammans med autoantikropparna, troligtvis deltar i sjukdomsutvecklingen. Baserat på dessa forskningsresultat utvecklar vi avancerade nya experimentella modeller för de tidiga faserna i sjukdomsutveckling för att kunna studera molekylära mekanismer som leder till RA och för att pröva nya behandlingsstrategier som kan bromsa och förebygga sjukdomen. Desutom studerar vi sjukdomsmarkörer hos en grupp av individer med autoantikroppar och ledbesvär som är i risk att utveckla RA för att bidra till tidigare diagnos och förebyggande behandlingsstrategier.

Gruppmedlemmar

Team Bence Rethi. 6 personer framför byggnaden CMM.
From left: Marcelo Afonso, Heidi Wähämaa, Bence Réthi, Marianne Engström, Alexandra Circiumaru and Aase Hensvold. Foto: Lena Israelsson

Bence Rethi

Senior forskningsspecialist/ Teamledare.

Utvalda publikationer

Combination of Two Monoclonal Anti-Citrullinated Protein Antibodies Induced Tenosynovitis, Pain, and Bone Loss in Mice in a Peptidyl Arginine Deiminase-4-Dependent Manner.
Krishnamurthy A, Circiumaru A, Sun J, Kisten Y, Damberg P, Sakuraba K, Sandor K, Jarvoll P, Zhou T, Malmström V, Svensson CI, Hensvold A, Catrina AI, Klareskog L, Réthi B
Arthritis Rheumatol 2023 Feb;75(2):164-170

Autoantibodies targeting malondialdehyde-modifications in rheumatoid arthritis regulate osteoclasts via inducing glycolysis and lipid biosynthesis.
Sakuraba K, Krishnamurthy A, Sun J, Zheng X, Xu C, Peng B, Engström M, Jakobsson PJ, Wermeling F, Catrina S, Grönwall C, Catrina AI, Réthi B
J Autoimmun 2022 Dec;133():102903

Anti-Citrullinated Protein Antibody Reactivity towards Neutrophil-Derived Antigens: Clonal Diversity and Inter-Individual Variation.
Cîrciumaru A, Afonso MG, Wähämaa H, Krishnamurthy A, Hansson M, Mathsson-Alm L, Keszei M, Stålesen R, Ottosson L, de Vries C, Shelef MA, Malmström V, Klareskog L, Catrina AI, Grönwall C, Hensvold A, Réthi B
Biomolecules 2023 Mar;13(4):

Divergent and dominant anti-inflammatory effects of patient-derived anticitrullinated protein antibodies (ACPA) in arthritis development.
Raposo B, Afonso M, Israelsson L, Wähämaa H, Stålesen R, Wermeling F, Hensvold AH, Grönwall C, Rethi B, Klareskog L, Malmström V
Ann Rheum Dis 2023 May;82(5):724-726

Current view on the pathogenic role of anti-citrullinated protein antibodies in rheumatoid arthritis.
Catrina A, Krishnamurthy A, Rethi B
RMD Open 2021 Mar;7(1):

Citrullination Controls Dendritic Cell Transdifferentiation into Osteoclasts.
Krishnamurthy A, Ytterberg AJ, Sun M, Sakuraba K, Steen J, Joshua V, Tarasova NK, Malmström V, Wähämaa H, Réthi B, Catrina AI
J Immunol 2019 Jun;202(11):3143-3150

The human bone marrow plasma cell compartment in rheumatoid arthritis - Clonal relationships and anti-citrulline autoantibody producing cells.
Hensvold A, Horuluoglu B, Sahlström P, Thyagarajan R, Diaz Boada JS, Hansson M, Mathsson-Alm L, Gerstner C, Sippl N, Israelsson L, Wedin R, Steen J, Klareskog L, Réthi B, Catrina AI, Diaz-Gallo LM, Malmström V, Grönwall C
J Autoimmun 2023 Apr;136():103022

Rheumatoid arthritis specific autoimmunity in the lung before and at the onset of disease.
Joshua V, Loberg Haarhaus M, Hensvold A, Wähämaa H, Gerstner C, Hansson M, Israelsson L, Stålesen R, Sköld M, Grunewald J, Klareskog L, Grönwall C, Réthi B, Catrina A, Malmström V
Arthritis Rheumatol 2023 May;():

Anticitrullinated protein antibodies facilitate migration of synovial tissue-derived fibroblasts.
Sun M, Rethi B, Krishnamurthy A, Joshua V, Circiumaru A, Hensvold AH, Ossipova E, Grönwall C, Liu Y, Engstrom M, Catrina SB, Steen J, Malmstrom V, Klareskog L, Svensson C, Ospelt C, Wähämaa H, Catrina AI
Ann Rheum Dis 2019 Dec;78(12):1621-1631

Environmental and genetic factors in the development of anticitrullinated protein antibodies (ACPAs) and ACPA-positive rheumatoid arthritis: an epidemiological investigation in twins.
Hensvold AH, Magnusson PK, Joshua V, Hansson M, Israelsson L, Ferreira R, Jakobsson PJ, Holmdahl R, Hammarström L, Malmström V, Askling J, Klareskog L, Catrina AI
Ann Rheum Dis 2015 Feb;74(2):375-80

BR
Innehållsgranskare:
2023-06-20