Karin Loré

Immunologi och allergi - Professor

Karin Lore

Professor
08-524 876 72
Lore K
K2 Medicin, Solna

Forskningsfokus: Att förstå mekanismen hos vacciner

Få medicinska uppfinningar har påverkat och räddat så många liv som vacciner mot infektionssjukdomar. De utmaningar vi står inför i dag med att utveckla effektiva vaccin mot flera av världens mest allvarliga infektionssjukdomar (HIV-1/AIDS, malaria, tuberkulos, ebola) samt terapeutiska vacciner mot cancer och allergi kräver en mycket ingående förståelse om de mekanismer som styr vaccinsvar. Vår forskning fokuserar på frågor kring hur vaccinantigen, adjuvans och virala vaccinvektorer aktiverar det snabba ospecifika immunförsvaret som i sin tur styr det specifika vaccinförsvaret (T cells och B cellsvaret). En central del i vår forskning berör de dendritiska cellernas roll i att stimulera vaccinsvar. Med en bättre förståelse om hur immunsystemet reagerar på administrering av ett vaccin får vi bättre förutsättningar för att kunna välja ut vaccinkomponenter som har förmågan att stimulera ett bra skydd, användas vid lägre doser eller med färre immuniseringar samt utgöra mindre risker för att orsaka biverkningar.

Please visit our site in English to read more.