Forskargrupp Carmen Gerlach

Målet med vår forskning är att reda ut grundläggande principer och mekanismer som ligger bakom genereringen, underhållet och konsekvenserna av diversiteten inom CD8+ T-cellssvar.

Diversitet inom T-cellsimmunförsvaret, T-cells minne 

CD8 T-celler spelar en avgörande roll för att ge skydd mot många infektioner och cancer, men kan också bidra till immunpatologi under tillstånd med kontinuerlig antigennärvaro. Det blivit tydligt att T-celler är en extremt mångsidig grupp av immunceller, och att olika T-cellsundergrupper har olika egenskaper. T-cellsundergrupper skiljer sig åt med avseende på deras uttryck av cellytreceptorer, deras produktion av inflammatoriska och cytotoxiska mediatorer, deras anatomiska lokalisering och deras migrerande beteende. Som en konsekvens spelar inte alla CD8-T-cellsundergrupper en lika stor roll i kontrollen av infektioner och tumörer, eller patologin förknippad med inflammatoriska störningar.

Vad vi finner särskilt intressant är att sådan mångfald finns även bland CD8 T-celler som känner igen exakt samma antigen. Med hjälp av en kombination av flera toppmoderna encellsteknologier och experimentella modellsystem studerar vi hur olika CD8 T-cellsundergrupper uppstår, vad deras förhållande är och vilka mekanismer som ligger till grund för deras specifika egenskaper. Vårt långsiktiga mål är att denna kunskap ska bidra till förbättrade vacciner och immunterapier. 

Gruppmedlemmar

Carmen Gerlach

Senior forskare/ Forskargruppsledare

Forskningsstöd

  • Knut and Alice Wallenberg Stiftelse.
  • Ragnar Söderbergs Stiftelse.
  • Cancerfonden.
  • Vetenskapsrådet.
  • Karolinska Institutet.

Internationella samarbeten

  • Nir Yosef, UC Berkeley, USA 
  • Aaron Streets, UC Berkeley, USA 
  • Ulrich von Andrian, Harvard Medical School, USA 
  • Ton Schumacher, Netherlands Cancer Institute, Netherlands 

Utvalda publikationer

No-shows in T-cell responses are frequent for clones of low T-cell receptor affinity.
van Gisbergen KPJM, Gerlach C
Eur J Immunol 2023 Mar;53(3):e2250305

T cell fate mapping and lineage tracing technologies probing clonal aspects underlying the generation of CD8 T cell subsets.
Al Khabouri S, Gerlach C
Scand J Immunol 2020 Dec;92(6):e12983

Heavy Water Shedding Light on Antigen-Specific T Cell Responses.
Eidsmo L, Gerlach C
Trends Immunol 2018 03;39(3):170-172

Is There Natural Killer Cell Memory and Can It Be Harnessed by Vaccination? Natural Killer Cells in Vaccination.
Neely HR, Mazo IB, Gerlach C, von Andrian UH
Cold Spring Harb Perspect Biol 2018 10;10(10):

The Chemokine Receptor CX3CR1 Defines Three Antigen-Experienced CD8 T Cell Subsets with Distinct Roles in Immune Surveillance and Homeostasis.
Gerlach C, Moseman EA, Loughhead SM, Alvarez D, Zwijnenburg AJ, Waanders L, Garg R, de la Torre JC, von Andrian UH
Immunity 2016 12;45(6):1270-1284

Single cell behavior in T cell differentiation.
Rohr JC, Gerlach C, Kok L, Schumacher TN
Trends Immunol 2014 Apr;35(4):170-7

Heterogeneous differentiation patterns of individual CD8+ T cells.
Gerlach C, Rohr JC, Perié L, van Rooij N, van Heijst JW, Velds A, Urbanus J, Naik SH, Jacobs H, Beltman JB, de Boer RJ, Schumacher TN
Science 2013 May;340(6132):635-9

Nab2 regulates secondary CD8+ T-cell responses through control of TRAIL expression.
Wolkers MC, Gerlach C, Arens R, Janssen EM, Fitzgerald P, Schumacher TN, Medema JP, Green DR, Schoenberger SP
Blood 2012 Jan;119(3):798-804

One naive T cell, multiple fates in CD8+ T cell differentiation.
Gerlach C, van Heijst JW, Swart E, Sie D, Armstrong N, Kerkhoven RM, Zehn D, Bevan MJ, Schepers K, Schumacher TN
J Exp Med 2010 Jun;207(6):1235-46

Recruitment of antigen-specific CD8+ T cells in response to infection is markedly efficient.
van Heijst JW, Gerlach C, Swart E, Sie D, Nunes-Alves C, Kerkhoven RM, Arens R, Correia-Neves M, Schepers K, Schumacher TN
Science 2009 Sep;325(5945):1265-9

Dissecting T cell lineage relationships by cellular barcoding.
Schepers K, Swart E, van Heijst JW, Gerlach C, Castrucci M, Sie D, Heimerikx M, Velds A, Kerkhoven RM, Arens R, Schumacher TN
J Exp Med 2008 Sep;205(10):2309-18

Alla publikationer med Carmen Gerlach

CG
Innehållsgranskare:
2023-04-03